Τα Τμήματα της Εταιρείας μας

Η σχέση μας με τους πελάτες, τους εταίρους και τους διανομείς είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. Γι 'αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό τα τμήματα και οι υπηρεσίες της FirePro να είναι διαθέσιμα εύκολα και γρήγορα.
arrow

Έρευνα και Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, υιοθετώντας την πολιτική μας για βιωσιμότητα, είναι υπεύθυνο για όλα τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τις μηχανικές και χημικές καινοτομίες των προϊόντων μας.

Παραγωγή

Παραγωγή
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της FirePro χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό μεθόδων ώστε να υπάρχει πλήρης συνέπεια στα τελικά προϊόντα μας. Διερευνούμε συνεχώς νέες τεχνολογίες, ώστε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες παραγωγής και να ανταποκρινόμαστε γρήγορα στις απαιτήσεις των παγκόσμιων αγορών.

Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Μέσω της τήρησης των προτύπων συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 ενισχύουμε τις προσπάθειές μας να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε υπόψη τις θεσμοθετημένες, κανονιστικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

Τμήμα Μηχανικής

Τμήμα Μηχανικής
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Το Τμήμα Μηχανικής παρέχει εικοσιτετράωρη τεχνική υποστήριξη στο παγκόσμιο δίκτυο Εταίρων της FirePro, η οποία επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους, αναλόγως της περίστασης.

Τμήμα Επιχειρήσεων

Τμήμα Επιχειρήσεων
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Το Τμήμα Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη, τη σχεδίαση, και τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με την παραγωγή των συστημάτων πυρόσβεσης.

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Το τμήμα της Επιχειρησιακής Ανάπτυξης έχει ως στόχο την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της FirePro και των Εταίρων της διεθνώς, ώστε να αξιοποιήσει κάθε δυνατή ευκαιρία σε όλους τους τομείς.

Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Το Τμήμα Μάρκετινγκ είναι υπεύθυνο για την προστασία και ενίσχυση της FirePro παγκοσμίως, καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. 

Τμήμα Εξαγωγών

Τμήμα Εξαγωγών
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Το Τμήμα Εξαγωγών βρίσκεται σε εγρήγορση αναφορικα με την αλυσίδα εφοδιασμού της FirePro, παρέχοντας έγκαιρη εξυπηρέτηση και ακριβή παράδοση των προϊόντων στους διεθνείς Εταίρους και Συνεργάτες.

Λογιστήριο

Λογιστήριο
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Το Λογιστήριο είναι υπεύθυνο για την υποβολή των διοικητικών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, και γενικά για τη συνετή διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων του Ομίλου FirePro.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό
contact partner Επικοινωνήστε με το Τμήμα

Το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως αποστολή την επιλογή των καλυτέρων υπαλλήλων, προκειμένου να μεγιστοποίηθεί η απόδοση της εταιρείας. Έχει επίσης συμμετοχή στις εσωτερικές πολιτικές, στις παροχές, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της FirePro.

Μάθετε Περισσότερα