Τμήματα & Υπηρεσίες

Η σχέση μας με τους πελάτες, τους εταίρους και τους διανομείς μας είναι για μας ζωτικής σημασίας. Γι 'αυτό πιστεύουμε ότι τα τμήματα και οι υπηρεσίες της FirePro πρέπει να είναι διαθέσιμα εύκολα και γρήγορα.
arrow

Υποστήριξη Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Υποστήριξη Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Οι μηχανικοί υποστήριξης επιχειρησιακής ανάπτυξης διερευνούν ζητήματα, αναζητούν λύσεις, επιλύουν προβλήματα, συμβάλλουν στη βελτίωση των προϊόντων και παρέχουν βοήθεια και λύσεις στους πελάτες.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Η υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης, υιοθετώντας την πολιτική μας για αειφόρον ανάπτυξη, είναι υπεύθυνη για όλα τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τις μηχανικές και χημικές καινοτομίες των προϊόντων μας.

Παραγωγή

Παραγωγή
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Η FirePro συνδυάζει τέτοιες μεθόδους παραγωγής ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα στην ποιότητα των προϊόντων μας. Ταυτόχρονα, συνεχώς μελετούμε καινούριες τεχνολογίες, ώστε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες παραγωγής και να ανταποκρινόμαστε γρήγορα στις απαιτήσεις των παγκόσμιων αγορών.

Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Μέσω των προτύπων συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας, τηρώντας παράλληλα θεσμοθετημένες, περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Τμήμα Μηχανικής

Τμήμα Μηχανικής
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Το Τμήμα Μηχανικής παρέχει εικοσιτετράωρη τεχνική υποστήριξη, συμβουλές και βοήθεια προς το παγκόσμιο δίκτυο Εταίρων της FirePro, με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με την περίπτωση.

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Η Υπηρεσία Επιχειρησιακής Ανάπτυξης έχει ως στόχο τη δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ της FirePro και των Εταίρων της διεθνώς, ώστε να αξιοποιήσει κάθε δυνατή ευκαιρία, σε διάφορους τομείς.

Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Το Τμήμα Μάρκετινγκ είναι υπεύθυνο για την προστασία και ενίσχυση της εμπορικής επωνυμίας FirePro παγκοσμίως, γνωστοποιώντας παράλληλα την αξία των προϊόντων και υπηρεσιών της σε όλους τους άμεσα ανδιαφερόμενους.

Τμήμα Εξαγωγών

Τμήμα Εξαγωγών
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Το Τμήμα Εξαγωγών ευθύνεται και επαγρυπνεί για την αλυσίδα εφοδιασμού της FirePro, παρέχοντας στους διεθνείς Εταίρους και Συνεργάτες έγκαιρη εξυπηρέτηση και αξιόπιστη παράδοση των προϊόντων.

Λογιστήριο

Λογιστήριο
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Το Λογιστήριο είναι υπεύθυνο για την υποβολή των διοικητικών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων και γενικά για τη συνετή διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων του Ομίλου FirePro.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό
contact partner Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία

Η υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως αποστολή την επιλογή των καλυτέρων για κάθε θέση ή ρόλο της εταιρείας, με στόχο τη μέγιστη απόδοση. Έχει επίσης συμμετοχή στις εσωτερικές πολιτικές, στις παροχές προς τους εργαζομένους, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξή τους.