Κιβωτιοειδείς Μονάδες

FP-1200
FP-1200
 • Μοντέλο
  FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS
 • Τύπος
  --
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Θερμική,
  Ηλεκτρική (Ελάχιστη παλμική τάση: 1,5V DC, Ελάχιστο παλμικό ρεύμα: 0,6 A, Ελάχιστη διάρκεια παλμού: 0,5 δευτερόλεπτα)
 • Ηλεκτρική ένταση δοκιμής
  Μέγιστη 5 mA
 • Μεικτό βάρος
  10900 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  1200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκκένωσης
  1
 • Μεγιστο μήκος εκκένωσης
  3,5 μ.
 • Διαστάσεις
  216 mm x 300 mm x 167 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-2000
FP-2000
 • Μοντέλο
  FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS
 • Τύπος
  --
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Θερμική,
  Ηλεκτρική (Ελάχιστη παλμική τάση: 1,5V DC, Ελάχιστο παλμικό ρεύμα: 0,6 A, Ελάχιστη διάρκεια παλμού: 0,5 δευτερόλεπτα)
 • Ηλεκτρική ένταση δοκιμής
  Μέγιστη 5 mA
 • Μεικτό βάρος
  15500 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  2000 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκκένωσης
  1
 • Μεγιστο μήκος εκκένωσης
  3,5 μ.
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-3000
FP-3000
 • Μοντέλο
  FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS
 • Τύπος
  --
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Θερμική,
  Ηλεκτρική (Ελάχιστη παλμική τάση: 1,5V DC, Ελάχιστο παλμικό ρεύμα: 0,6 A, Ελάχιστη διάρκεια παλμού: 0,5 δευτερόλεπτα)
 • Ηλεκτρική ένταση δοκιμής
  Μέγιστη 5 mA
 • Μεικτό βάρος
  16300 γρμ.
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  3000 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκκένωσης
  1
 • Μεγιστο μήκος εκκένωσης
  4 μ.
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-4200
FP-4200
 • Μοντέλο
  FP-4200T / FP-4200TS
 • Τύπος
  --
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Θερμική,
  Ηλεκτρική (Ελάχιστη παλμική τάση: 1,5V DC, Ελάχιστο παλμικό ρεύμα: 0,6 A, Ελάχιστη διάρκεια παλμού: 0,5 δευτερόλεπτα)
 • Ηλεκτρική ένταση δοκιμής
  Μέγιστη 5 mA
 • Μεικτό βάρος
  25000 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  4200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  15 - 20 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκκένωσης
  1
 • Μεγιστο μήκος εκκένωσης
  5 μ.
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-5700
FP-5700
 • Μοντέλο
  FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS
 • Τύπος
  --
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Θερμική, <br> Ηλεκτρική (Ελάχιστη παλμική τάση: 1,5V DC, Ελάχιστο παλμικό ρεύμα: 0,6 A, Ελάχιστη διάρκεια παλμού: 0,5 δευτερόλεπτα)
 • Ηλεκτρική ένταση δοκιμής
  Μέγιστη 5 mA
 • Μεικτό βάρος
  26400 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  5700 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  15 - 20 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκκένωσης
  1
 • Μεγιστο μήκος εκκένωσης
  8.4 μ.
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Δεν είναι υπό πίεση
Δεν είναι υπό πίεση
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς CFC
Είναι χωρίς CFC
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Είναι εναλλακτικά του Halon
Είναι εναλλακτικά του Halon
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001

Μάθετε Περισσότερα