Κιβωτιοειδείς Μονάδες

FP-1200
FP-1200
 • Μοντέλο
  FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS
 • Μηχανισμός Ενεργοποίησης
  Θερμική, Ηλεκτρική (min. 1.5V DC, 0.8A σε 3-4 δευτερόλεπτα)
 • Ενεργοποίηση
  --
 • Ρεύμα δοκιμής
  Μέγιστο 5 mA
 • Μικτό βάρος
  10900 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Υλικού FPC
  1200 γρμ.
 • Χρόνος εκτόνωσης
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκτόνωσης
  1
 • Discharge length
  3,5 μ.
 • Διαστάσεις
  216 mm x 300 mm x 167 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κλάση φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-2000
FP-2000
 • Μοντέλο
  FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS
 • Μηχανισμός Ενεργοποίησης
  Θερμική, Ηλεκτρική (min. 1.5V DC, 0.8A σε 3-4 δευτερόλεπτα)
 • Ενεργοποίηση
  --
 • Ρεύμα δοκιμής
  Μέγιστο 5 mA
 • Μικτό βάρος
  15500 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Υλικού FPC
  2000 γρμ.
 • Χρόνος εκτόνωσης
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκτόνωσης
  1
 • Discharge length
  3,5 μ.
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κλάση φωτιάς
  EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-3000
FP-3000
 • Μοντέλο
  FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS
 • Μηχανισμός Ενεργοποίησης
  Θερμική, Ηλεκτρική (min. 1.5V DC, 0.8A σε 3-4 δευτερόλεπτα)
 • Ενεργοποίηση
  --
 • Ρεύμα δοκιμής
  Μέγιστο 5 mA
 • Μικτό βάρος
  16300 γρμ.
 • Μάζα Υλικού FPC
  3000 γρμ.
 • Χρόνος εκτόνωσης
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκτόνωσης
  1
 • Discharge length
  4 μ.
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κλάση φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-4200
FP-4200
 • Μοντέλο
  FP-4200T / FP-4200TS
 • Μηχανισμός Ενεργοποίησης
  Θερμική, Ηλεκτρική (min. 1.5V DC, 0.8A σε 3-4 δευτερόλεπτα)
 • Ενεργοποίηση
  --
 • Ρεύμα δοκιμής
  Μέγιστο 5 mA
 • Μικτό βάρος
  25000 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Υλικού FPC
  4200 γρμ.
 • Χρόνος εκτόνωσης
  15 - 20 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκτόνωσης
  1
 • Discharge length
  5 μ.
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κλάση φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-5700
FP-5700
 • Μοντέλο
  FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS
 • Μηχανισμός Ενεργοποίησης
  Θερμική, Ηλεκτρική (min. 1.5V DC, 0.8A σε 3-4 δευτερόλεπτα)
 • Ενεργοποίηση
  --
 • Ρεύμα δοκιμής
  Μέγιστο 5 mA
 • Μικτό βάρος
  26400 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Υλικού FPC
  5700 γρμ.
 • Χρόνος εκτόνωσης
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκτόνωσης
  1
 • Discharge length
  8 μ.
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κλάση φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χωρίς Πίεση
Χωρίς Πίεση
Με Διάρκεια Ζωής 15 Ετών
Με Διάρκεια Ζωής 15 Ετών
Μη Καταστρεπτικά για το Οξυγόνο
Μη Καταστρεπτικά για το Οξυγόνο
Χωρίς HFC
Χωρίς HFC
Χωρίς CFC
Χωρίς CFC
Με Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Με Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Εναλλακτικά του Halon
Εναλλακτικά του Halon
Με Μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Με Μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευασμένα Σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 14001 / 9001
Κατασκευασμένα Σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 14001 / 9001

Μάθετε Περισσότερα