Γεννήτριες ATEX

FP-100 EX
FP-100 EX
 • Μοντέλο
  FP-100 EX
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  1830 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  100 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 170 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 84 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η σειρά προϊόντων ATEX έχει δοκιμαστεί επιτυχώς για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Οι γεννήτριες ATEX είναι σχεδιασμένες για κατάσβεση φωτιάς σε εκρηκτική ατμόσφαιρα μίγματος αερίου ή σκόνης.

FP-200 EX
FP-200 EX
 • Μοντέλο
  FP-200 EX
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  2315 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 200 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 84 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-500 EX
FP-500 EX
 • Μοντέλο
  FP-500 EX
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  3770 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  500 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 310 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 84 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-1200 EX
FP-1200 EX
 • Μοντέλο
  FP-1200 EX
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  17050 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  1200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  10 - 15 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  365mm x 450 mm x 310 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-2000 EX
FP-2000 EX
 • Μοντέλο
  FP-2000 EX
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  21650 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  2000 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  10 - 15 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  365mm x 450 mm x 310 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-3000 EX
FP-3000 EX
 • Μοντέλο
  FP-3000 EX
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  22450 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  3000 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  15 - 20 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  365mm x 450 mm x 310 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-4200 EX
FP-4200 EX
 • Μοντέλο
  FP-4200 EX
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  30910 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  4200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  15 - 20 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  365mm x 450 mm x 420 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-5700 EX
FP-5700 EX
 • Μοντέλο
  FP-5700 EX
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  33710 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  5700 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  15 - 20 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  365mm x 450 mm x 420 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-100T (2G-EX)
FP-100T (2G-EX)
 • Μοντέλο
  FP-100T (2G-EX)
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  1500 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  100 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 155 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 84 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-200T (2G-EX)
FP-200T (2G-EX)
 • Μοντέλο
  FP-200T (2G-EX)
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  1945 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 185 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 84 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-500T (2G-EX)
FP-500T (2G-EX)
 • Μοντέλο
  FP-500T (2G-EX)
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Ηλεκτρικά
 • Μεικτό βάρος
  3415 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  500 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 295 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 84 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  A,B,C,F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Δεν είναι υπό πίεση
Δεν είναι υπό πίεση
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς CFC
Είναι χωρίς CFC
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Είναι εναλλακτικά του Halon
Είναι εναλλακτικά του Halon
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001