Κιβωτιοειδείς Γεννήτριες

FP-1200
FP-1200
 • Μοντέλο
  FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά (FP-1200T/ FP-1200TS)
 • Μεικτό βάρος
  10900 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  1200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  10 - 15 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  216 mm x 300 mm x 167 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η συνέργεια που επιτυγχάνεται μεταξύ των κυβοειδών γεννητριών FirePro και του μηχανισμού παρακολούθησης, ελέγχου και εξοπλισμού ανίχνευσης, προσφέρει μια αξιόπιστη λύση πυροπροστασίας για μεσαίες ή μεγάλες εγκαταστάσεις σε πολλαπλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της ναυτιλίας.

FP-2000
FP-2000
 • Μοντέλο
  FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά (FP-2000T/ FP-2000TS)
 • Μεικτό βάρος
  15500 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  2000 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  10 - 15 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-3000
FP-3000
 • Μοντέλο
  FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά (FP-3000T/ FP-3000TS)
 • Μεικτό βάρος
  16300 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  3000 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  15 - 20 δευτερόλεπτα
 • Μεγιστο μήκος εκκένωσης
  .
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-4200
FP-4200
 • Μοντέλο
  FP-4200 / FP-4200S / FP-4200T / FP-4200TS
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά (προαιρετικό για FP-4200/FP-4200S/FP-4200T/FP-4200TS)
 • Μεικτό βάρος
  23600 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  4200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  15 - 20 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-5700
FP-5700
 • Μοντέλο
  FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά (προαιρετικό για FP-5700T/FP-5700TS)
 • Μεικτό βάρος
  26400 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  5700 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  15 - 20 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Δεν είναι υπό πίεση
Δεν είναι υπό πίεση
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς CFC
Είναι χωρίς CFC
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Είναι εναλλακτικά του Halon
Είναι εναλλακτικά του Halon
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001