Εμπορικά Σήματα και Ευρεσιτεχνίες

Είμαστε περήφανοι για την εταιρική μας ταυτότητα, καθώς και για τα εμπορικά σήματα που αποτελούν την εμπορική επωνυμία FirePro.
arrow

Διαχειριζόμαστε, προωθούμε και προστατεύουμε αυτά τα στοιχεία της FirePro ως βασικά εργαλεία της στρατηγικής μας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)

34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18, CH-1211 Γενεύη 20, Ελβετία, Ευρώπη

Κατοχύρωση του Παγκόσμιου Εμπορικού Σήματος με αριθμό εγγραφής 776689, μέσω του εκπροσώπου της Celanova "Shield Mark BV" στην Ολλανδία. Στην Ιταλία, τα προϊόντα μας εμπορεύονται με τα εμπορικά σήματα Aeropro και/ή **FireBan.

Ευρεσιτεχνίες:
Τα συστήματα FirePro καλύπτονται από δίπλωμα ευρωπαϊκής ευρεσιτεχνίας που ανήκει στη: Celanova (Αδελφή Εταιρεία της FirePro)
FirePro House, 6ος Όροφος, 6 Κουμανδαρίας, 3036 Λεμεσός, P.O.Box 54080, Κύπρος, ΕΕ

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Μόναχο, Γερμανία: Χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη Celanova στην κατηγορία «Μέθοδος κατάσβεσης φωτιάς και σύστημα πυρόσβεσης».

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αρ. 0925808

Τα συστήματα πυρόσβεσης της FirePro καλύπτονται από το καναδικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας “Μέθοδος Πυρόσβεσης, Στερεό Υλικό Πυρόσβεσης και Σύστημα Πυρόσβεσης” που ανήκει στη Celanova Limited.
Καναδικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αρ. 2.250.325

Μάθετε Περισσότερα