Εμπορικά Σήματα και Ευρεσιτεχνίες

Είμαστε περήφανοι για την εταιρική και οπτική ταυτότητά μας καθώς και για τα εμπορικά σήματά μας, που αποτελούν την εμπορική επωνυμία FirePro.
arrow

Διαχειριζόμαστε, προωθούμε και προστατεύουμε τα σήματα και την ταυτότητα της FirePro ως βασικά εργαλεία της στρατηγικής μας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)

34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18, CH-1211 Γενεύη 20, Ελβετία, Ευρώπη

Χορηγήθηκε Παγκόσμια Καταχώριση Εμπορικού Σήματος με αριθμό 776689, μέσω της εταιρείας "Shield Mark BV" της Ολλανδίας. Για την Ιταλία τα συστήματα FirePro διατίθενται με τα εμπορικά σήματα Aerpro και / ή ** FireBan.