Εμπορικά Σήματα και Ευρεσιτεχνίες

Είμαστε περήφανοι για την εταιρική και οπτική ταυτότητά μας καθώς και για τα εμπορικά σήματά μας, που αποτελούν την εμπορική επωνυμία FirePro.
arrow

Διαχειριζόμαστε, προωθούμε και προστατεύουμε τα σήματα και την ταυτότητα της FirePro ως βασικά εργαλεία της στρατηγικής μας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)

34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18, CH-1211 Γενεύη 20, Ελβετία, Ευρώπη

Χορηγήθηκε Παγκόσμια Καταχώριση Εμπορικού Σήματος με αριθμό 776689, μέσω της εταιρείας "Shield Mark BV" της Ολλανδίας. Για την Ιταλία τα συστήματα FirePro διατίθενται με τα εμπορικά σήματα Aerpro και / ή ** FireBan.

Ευρεσιτεχνίες:
Τα συστήματα FirePro καλύπτονται από Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που ανήκει στη: Celanova (Αδελφή Εταιρεία της FirePro)
FirePro House, 6ος Όροφος, 6 Κουμανδαρίας, 3036 Λεμεσός, P.O.Box 54080, Κύπρος, ΕΕ

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Γραφείο Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Μόναχο, Γερμανίας χορήγησε για τα συστήματα FirePro το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με τίτλο: «Μέθοδος κατάσβεσης φωτιάς και σύστημα πυρός».

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αρ. 0925808

Τα συστήματα πυρόσβεσης FirePro καλύπτονται από Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Καναδά με τίτλο: “Μέθοδος Πυρόσβεσης, Στερεά Ένωση Πυρόσβεσης και Σύστημα Πυρόσβεσης”
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Καναδά, Αρ. 2.250.325

Μάθετε Περισσότερα