Varemerker og patenter

Vi er stolte av firmaet vårt og vår visuelle identitet, og av varemerkene som utgjør FirePro-merket.
arrow

Vi behandler, fremmer og beskytter FirePro-elementene som kjerneverdiene av vår strategi.

VAREMERKE

WIPO, Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen

34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18, CH-1211 Genève, Sveits, Europa.

Er innvilget verdensomspennende varemerkeregistreringsnummer: 776689, gjennom Celanovas oppnevnte representant, Shield Mark B.V. av Holland. I Italia er produktene våre solgt under merkenavnene Aerpro og/eller FireBan.

Patenter:
FirePro Systems er dekket av en europeisk patent eid av: Celanova (søsterselskap av FirePro Systems)
FirePro House, 6th Floor, 6 Koumandarias Street, 3036 Limassol, P.O.Box 54080, Kypros, EU.

Alle rettigheter forbeholdt

Europeisk patentkontor: München, Tyskland: Innvilget patent til Celanova for «Brannslukkingsmetode og brannsystem» 

Europeisk patentnr.: 0925808

FirePro brannslukkingssystemer er dekket av en kanadisk patent eid av: Celanova Limited for: «Brannslukkingsmetode, brannslukkingsmiddel og brannslukkingssystem»
Kanadisk patent nr.: 2250325

Finn ut mer