Varemerker og patenter

Vi er stolte av firmaet vårt og vår visuelle identitet, og av varemerkene som utgjør FirePro-merket.
arrow

Vi behandler, fremmer og beskytter FirePro-elementene som kjerneverdiene av vår strategi.

VAREMERKE

WIPO, Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen

34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18, CH-1211 Genève, Sveits, Europa.

Er innvilget verdensomspennende varemerkeregistreringsnummer: 776689, gjennom Celanovas oppnevnte representant, Shield Mark B.V. av Holland. I Italia er produktene våre solgt under merkenavnene Aerpro og/eller FireBan.