Kvaliteten du forventer

FirePro-produktene er produsert under de strengeste kvalitets- og miljøstandarder og forskrifter.
arrow

FirePro-produktene er sertifisert og registrert av Underwriters Laboratories i USA og Canada, samt British Standards Institute og KIWA i Europa. FirePro-generatorer er produsert med en sertifisert holdbarhet på 15 år, de er økologiske og miljøvennlige, giftfri og ikke-korroderende og har ingen ozonreduserende potensialer eller globale oppvarmingspotensialer. FirePro-systemene er supplert med et avansert utvalg av kontrollpaneler og det aller nyeste i selvutløsende slukkeampuller.

Det stilles svært strenge krav til alle former for brannvernprodukter, og vi følger opp produktene våre med oppdatert informasjon om branntekniske standarder, bruksområder og internasjonal service og vedlikehold. Vårt globale distribusjonsnettverk består av utdannede og sertifiserte fagfolk som er klare til å designe, levere, installere og vedlikeholde hele spekteret av FirePro-produkter i over 110 land.