Kassegeneratorer

FP-1200
FP-1200
 • Modell
  FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS
 • Utløsningsmetode
  • Elektrisk
  • Termisk (FP-1200T/ FP-1200TS)
 • Bruttovekt
  10900 g (brakett ikke medregnet)
 • FPC-stoffets masse
  1200 g
 • Varighet av utstrømning
  10 - 15 sekunder
 • Dimensjoner
  216 mm x 300 mm x 167 mm
 • Brannklasse
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TILBAKE TIL PRODUKTER

Samspillet mellom FirePro Boks- generatorer og overvåkings-, kontroll- og deteksjonsutstyret gir en pålitelig løsning i mellomstore til store installasjoner for en rekke bruksområder, inkludert rom på fartøy.

FP-2000
FP-2000
 • Modell
  FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS
 • Utløsningsmetode
  • Elektrisk
  • Termisk (FP-2000T/ FP-2000TS)
 • Bruttovekt
  15500 g (brakett ikke medregnet)
 • FPC-stoffets masse
  2000 g
 • Varighet av utstrømning
  10 - 15 sekunder
 • Dimensjoner
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Brannklasse
  EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C
TILBAKE TIL PRODUKTER
FP-3000
FP-3000
 • Modell
  FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS
 • Utløsningsmetode
  • Elektrisk
  • Termisk (FP-3000T/ FP-3000TS)
 • Bruttovekt
  16300 g (brakett ikke medregnet)
 • FPC-stoffets masse
  3000 g
 • Varighet av utstrømning
  15 - 20 sekunder
 • Dimensjoner
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Brannklasse
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TILBAKE TIL PRODUKTER
FP-4200
FP-4200
 • Modell
  FP-4200 / FP-4200S / FP-4200T / FP-4200TS
 • Utløsningsmetode
  • Elektrisk
  • Termisk (valgfritt for FP-4200/FP-4200S/FP-4200T/FP-4200TS)
 • Bruttovekt
  23600 g (brakett ikke medregnet)
 • FPC-stoffets masse
  4200 g
 • Varighet av utstrømning
  15 - 20 sekunder
 • Dimensjoner
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Brannklasse
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TILBAKE TIL PRODUKTER
FP-5700
FP-5700
 • Modell
  FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS
 • Utløsningsmetode
  • Elektrisk
  • Termisk (valgfritt for FP-5700T/FP-5700TS)
 • Bruttovekt
  26400g (brakett ikke medregnet)
 • FPC-stoffets masse
  5700 g
 • Varighet av utstrømning
  15 - 20 sekunder
 • Dimensjoner
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Brannklasse
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TILBAKE TIL PRODUKTER
Ikke trykksatt
Ikke trykksatt
15 års produktlevetid
15 års produktlevetid
Fortrenger ikke oksygen
Fortrenger ikke oksygen
HFK-fri
HFK-fri
KFK-fri
KFK-fri
Ingen globale oppvarmingspotensialer
Ingen globale oppvarmingspotensialer
Alternativ til halon
Alternativ til halon
Ingen ozonreduserende potensialer
Ingen ozonreduserende potensialer
Produsert i henhold til standardene ISO 14001 / 9001
Produsert i henhold til standardene ISO 14001 / 9001