Boks enheter

FP-1200
FP-1200
 • Modell
  FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS
 • Utløsningsmetode
  Termisk
  Elektrisk (minimum pulsspenning: 1,5 V likestrøm, minimum pulsstrøm: 0,6 A, minimum pulsvarighet: 0,5 sekunder)
 • Bruttovekt
  10900 g (brakett ikke medregnet)
 • FPC-stoffets masse
  1200 g
 • Varighet av utstrømning
  5 - 10 sekunder
 • Utstrømningsventil(er)
  1
 • Utstrømningsrekkevidde
  3.5 m
 • Dimensjoner
  216 mm x 300 mm x 167 mm
 • Brannklasse
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
 • Målestrøm
  Maks. 5 mA
 • Selvutløsningstemperatur
  300 ºC
TILBAKE TIL PRODUKTER
FP-2000
FP-2000
 • Modell
  FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS
 • Utløsningsmetode
  Termisk
  Elektrisk (minimum pulsspenning: 1,5 V likestrøm, minimum pulsstrøm: 0,6 A, minimum pulsvarighet: 0,5 sekunder)
 • Bruttovekt
  15500 g (brakett ikke medregnet)
 • FPC-stoffets masse
  2000 g
 • Varighet av utstrømning
  5 - 10 sekunder
 • Utstrømningsventil(er)
  1
 • Utstrømningsrekkevidde
  3.5 m
 • Dimensjoner
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Brannklasse
  EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C
 • Målestrøm
  Maks. 5 mA
 • Selvutløsningstemperatur
  300 ºC
TILBAKE TIL PRODUKTER
FP-3000
FP-3000
 • Modell
  FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS
 • Utløsningsmetode
  Termisk
  Elektrisk (minimum pulsspenning: 1,5 V likestrøm, minimum pulsstrøm: 0,6 A, minimum pulsvarighet: 0,5 sekunder)
 • Bruttovekt
  16300 g
 • FPC-stoffets masse
  3000 g
 • Varighet av utstrømning
  5 - 10 sekunder
 • Utstrømningsventil(er)
  1
 • Utstrømningsrekkevidde
  4 m
 • Dimensjoner
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Brannklasse
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
 • Målestrøm
  Maks. 5 mA
 • Selvutløsningstemperatur
  300 ºC
TILBAKE TIL PRODUKTER
FP-4200
FP-4200
 • Modell
  FP-4200T / FP-4200TS
 • Type
  N/A
 • Utløsningsmetode
  Termisk
  Elektrisk (minimum pulsspenning: 1,5 V likestrøm, minimum pulsstrøm: 0,6 A, minimum pulsvarighet: 0,5 sekunder)
 • Målestrøm
  Maks. 5 mA
 • Bruttovekt
  25000 g (brakett ikke medregnet)
 • FPC-stoffets masse
  4200 g
 • Varighet av utstrømning
  15 - 20 sekunder
 • Utstrømningsventil(er)
  1
 • Utstrømningsrekkevidde
  5 m
 • Dimensjoner
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Selvutløsningstemperatur
  300 ºC
 • Brannklasse
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TILBAKE TIL PRODUKTER
FP-5700
FP-5700
 • Modell
  FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS
 • Utløsningsmetode
  Termisk
  Elektrisk (minimum pulsspenning: 1,5 V likestrøm, minimum pulsstrøm: 0,6 A, minimum pulsvarighet: 0,5 sekunder)
 • Bruttovekt
  26400g (brakett ikke medregnet)
 • FPC-stoffets masse
  5700 g
 • Varighet av utstrømning
  15 - 20 sekunder
 • Utstrømningsventil(er)
  1
 • Utstrømningsrekkevidde
  8.4 m
 • Dimensjoner
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Brannklasse
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
 • Målestrøm
  Maks. 5 mA
 • Selvutløsningstemperatur
  300 ºC
TILBAKE TIL PRODUKTER
Ikke trykksatt
Ikke trykksatt
15 års produktlevetid
15 års produktlevetid
Fortrenger ikke oksygen
Fortrenger ikke oksygen
HFK-fri
HFK-fri
KFK-fri
KFK-fri
Ingen globale oppvarmingspotensialer
Ingen globale oppvarmingspotensialer
Alternativ til halon
Alternativ til halon
Ingen ozonreduserende potensialer
Ingen ozonreduserende potensialer
Produsert i henhold til standardene ISO 14001 / 9001
Produsert i henhold til standardene ISO 14001 / 9001

Finn ut mer