FirePro-teknologien

Vi utvikler og produserer modulære og effektive brannslukkingssystemer med et innovativt stoff som kjernen i teknologien vår.
arrow

FPC-stoffet

FirePro-systemene bruker den nyeste generasjonen av vårt patenterte, faste FPC-stoff, som er resultatet av mange års forskning og utvikling. Når FPC-stoffet utløses, forvandles det til en raskt utvidende, ekstremt effektiv kondensert aerosol-slukkegass.
Aerosolen blir spredd og jevnt fordelt i rommet den beskytter ved hjelp av bevegelsesenergien i transformasjonsprosessen. I motsetning til gassbaserte midler blir romfyllingseffekten oppnådd uten å øke trykket i det beskyttede området/volumet. Brannslukking oppnås ved å bryte de kjemiske kjedereaksjonene som finner sted i flammen, og ikke ved å fjerne oksygenet og/eller senke temperaturen som illustrert i den tradisjonelle branntrekanten.

FirePro-teknologien slukker brann ved å undertrykke de kjemiske kjedereaksjonene i flammen på et molekylært nivå uten å fjerne oksygenet!

Fordelen med FirePro

Tradisjonelle brannslukkingsmidler fungerer ved hjelp av én eller en kombinasjon av de tre følgende metodene:

Kjøling: Ved å absorbere varme fra brannen og senke temperaturen. 

Fjerning av brennstoff: Ved å redusere eller kutte tilførselen av brennstoff.

Kvelning: Ved å fjerne oksygen eller redusere det til under et visst nivå.

Transformasjonsprosessen
Transformasjonsprosessen

Transformasjonsprosessen

I en typisk brann er det en intensiv interaksjon mellom atomer og partikler av ustabile frie radikaler i nærvær av oksygen. Dette fortsetter inntil brennstoffet er brukt opp. FirePro slukker brannen hovedsakelig ved å undertrykke de kjemiske kjedereaksjonene i brann på et molekylært nivå.

Når en FirePro-enhet utløses, vil FPC-stoffet transformeres til en raskt utvidende, brannslukkende kondensert aerosol bestående hovedsakelig av kaliumsalt-baserte K2CO3, H2O (damp), N2 og CO2.

De gassaktige 3D-egenskapene gjør at den kondenserte aerosolen fordeles raskt og jevnt i det beskyttede rommet, og at den følger ildens naturlige konveksjonsstrømmer.


De faste kaliumsaltpartiklene, som bare er noen få mikrometer store, er suspendert i en inert gass med et ekstremt høyt overflate-til-reaksjonsmasseforhold, noe som fører til at det ikke er nødvendig med store mengder slukkemiddel.

Når den kondenserte aerosolen kommer i kontakt med og reagerer med flammene, dannes kaliumradikaler (K*), hovedsakelig gjennom spaltning av K2CO3. Kaliumradikalene bindes til andre frie radikaler i flammen (hydroksyler - OH-) og danner stabile produkter som KOH. Denne prosessen slukker brannen uten at rommets naturlige oksygeninnhold reduseres. KOH reagerer videre med CO2 og danner K2CO3.

De faste kaliumkarbonatpartiklene (K2CO3) har en diameter på mindre enn fem mikrometer og forblir suspendert i det beskyttede rommet i minst 30 minutter, slik at reantennelse av brannen hindres.

FPC-blandingen

FPC-blandingen er resultatet av mange års forskning og utvikling og benytter miljøvennlige, naturlig forekommende kaliumsalter uten pyrotekniske materialer. Vår satsing på bærekraft er attestert av antallet og kvaliteten av europeiske og internasjonale sertifikater, registreringer og godkjenninger vi har oppnådd.

FirePros brannslukkingsteknologi med kondensert aerosol er egnet for brannklasse A, B, C og F (i henhold til EN2-klassifisering) og A, B og C (i henhold til NFPA10-klassifisering).

I samsvar med EN
I samsvar med NFPA