FirePro-teknologia

Me suunnittelemme ja valmistamme modulaarisia, tehokkaita ja suorituskykyisiä palonsammutusjärjestelmiä. Teknologiamme ydin on innovatiivinen yhdiste.
arrow

FPC-yhdiste

FirePro-järjestelmissä hyödynnetään patentoidun kiinteän FPC-yhdisteen uusinta versiota, joka on monen vuoden tutkimuksen ja kehityksen tulos. Aktivoituessaan kiinteä FPC-yhdiste muuttuu nopeasti laajenevaksi äärimmäisen tehokkaaksi ja suorituskykyiseksi palon sammuttavaksi aerosoliksi. Aerosoli leviää tasaisesti suojattuun tilaan. Toisin kuin kaasumaisilla aineilla, tilasuojaus saavutetaan ilman suojattavassa tilassa olevan paineen kasvattamista. Palonsammutus tapahtuu keskeyttämällä liekkien yllä pysymiseen vaadittava kemiallinen reaktio, ei poistamalla happea ja/tai lämpöä kuten perinteisessä palokolmiossa esitetään.

FirePro-teknologia sammuttaa palon keskeyttämällä liekeissä tapahtuvan kemiallisen reaktion molekyylitasolla, poistamatta happea!

FirePron hyödyt

Perinteiset palonsammutusaineet sammuttavat palon yhdellä seuraavista menetelmistä tai niiden yhdistelmällä:

Viilennys: Vähentämällä kuumuutta tulipalosta ja alentamalla sen lämpötilaa.

Polttoaineen vähentäminen: Vähentämällä polttoainetta tai poistamalla sen.

Tukahdutus: Poistamalla hapen tai vähentämällä sitä tietyn rajan alapuolelle.

FirePro-teknologia sammuttaa tulen estämällä liekkien kemialliset ketjureaktiot molekyylitasolla, poistamatta happea!

Muutosprosessi
Muutosprosessi

Muutosprosessi

Tyypillisessä tulipalossa atomeiden ja epävakaiden vapaiden radikaalien palasien välillä tapahtuu intensiivisiä interaktioita happipitoisessa ympäristössä. Tämä jatkuu kunnes polttoaine loppuu. FirePro sammuttaa tulen pääasiallisesti häiritsemällä palamisen yhteydessä tapahtuvia molekyylitason kemiallisia reaktioita.

FirePro-yksikön aktivoituessa yksikön sisällä oleva FPC-yhdiste muuttuu nopeasti laajenevaksi, tiiviiksi palon sammuttuvaksi aerosoliksi, joka koostuu pääasiassa kaliumsuolapohjaisista yhdisteistä K2CO3, H2O (höyry), N2 ja CO2.

Tiiviin aerosolin kaasumaiset, 3D-tyyppiset ominaisuudet helpottavat sekä sen tasaista ja nopeaa leviämistä suojattavassa tilassa että sen kulkemista palamisen lämpövirtojen mukana.


Muutaman mikrometrin kokoiset kiinteät kaliumsuolapartikkelit sekoittuvat inerttikaasuun -fakta, joka lisää tehokkuutta -mikä tarkoittaa, että palonsammutusainetta tarvitaan vähemmän.

Kun tiivis aerosoli saavuttaa liekin ja reagoi sen kanssa, muodostuu kaliumradikaaleja (K*) johtuen pääasiassa K2CO3:n dissosiaatiosta. Vapaat kaliumradikaalit reagoivat muiden tulen vapaiden radikaalien (hydroksyylit -OH-) kanssa muodostaen vakaita tuotteita kuten KOH. Tämä reaktio sammuttaa palon kuluttamatta ympäröivää happea. KOH reagoi edelleen CO2:n kanssa, jolloin muodostuu K2CO3.

Kaliumkarbonaatin (K2CO3) kiinteiden partikkeleiden halkaisija on alle viisi mikrometriä ja pysyvät suspensiossa suojatussa huoneessa/tilassa vähintään 30 minuuttia, estäen tulen uudelleensyttymisen.

Kiinteä FPC

Kiinteä FPC-yhdiste, joka on kehitetty monen vuoden tutkimuksen & kehityksen tuloksena, hyödyntää ympäristöystävällisiä, luonnossa esiintyviä kaliumsuoloja ilman pyroteknisiä materiaaleja. Meille myönnettyjen kansainvälisten ja EU-sertifikaattien, listausten ja hyväksyntien määrä ja laatu todistavat omistautumisemme kestävälle kehitykselle.

FirePron palonsammutusaerosoliteknologia soveltuu paloluokille A, B, C & F (EN2-luokittelun mukaisesti) ja A, B & C (NFPA10-luokittelun mukaisesti).

EN-luokitus
NFPA-luokitus