Technologia FirePro

Projektujemy i wykonujemy elastyczne, wydajne i skuteczne systemy gaśnicze z zastosowaniem innowacyjnego materiału aerozolotwórczego FPC jako kluczowego czynnika gaśniczego.
arrow

Materiał aerozolotwórczy FPC

Produkty FirePro wykorzystują najnowszą generację opatentowanego materiału aerozolotwórczego FPC, który jest ukoronowaniem wielu lat badań i rozwoju.

Po aktywacji materiał aerozolotwórczy FPC jest przetwarzany  w szybko rozprzestrzeniający się, wysoce skuteczny i wydajny skondensowany aerozol gaśniczy.

Aerozol rozprzestrzenia się i równomiernie wypełnia chronioną przestrzeń siłą własnego pędu powstałego w wyniku aktywacji. W odróżnieniu od gazów, wypełnienie całego obszaru jest osiągane bez zwiększenia ciśnienia. Gaszenie polega na przerwaniu łańcucha rekcji chemicznych, a nie poprzez wyparcie tlenu lub obniżenie temperatury, jak sugerowałby popularny trójkąt spalania.

Technologia FirePro pozwala na przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej poprzez zahamowanie chemicznych reakcji łańcuchowych w płomieniu, bez wypierania tlenu – gwarantuje to bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w gaszonym pomieszczeniu.

Technologia FirePro pozwala na przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej poprzez zahamowanie chemicznych reakcji łańcuchowych w płomieniu, bez wypierania tlenu – gwarantuje to  bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w gaszonym pomieszczeniu.

Przewaga FirePro

Konwencjonalne środki gaśnicze gaszą pożar poprzez jeden lub kombinację następujących czynników:

Schłodzenie: zaabsorbowanie ciepła z ognia i zmniejszenie jego temperatury.

Wygłodzenie: odcięcie dopływu substancji palnej

Przyduszenie: odcięcie dopływu tlenu.

 

Proces Transformacji
Proces Transformacji

Proces Transformacji

W typowym płomieniu zachodzą intensywne wzajemne reakcje pomiędzy atomami i fragmentami niestabilnych wolnych rodników w obecności tlenu. Ta reakcja trwa dopóki nie skończy się palny materiał zdolny do podtrzymania reakcji. FirePro gasi pożar w głównej mierze poprzez zatrzymanie reakcji łańcuchowych zachodzących w płomieniu na poziomie molekularnym.

Podczas aktywacji urządzenia FirePro, materiał aerozolotwórczy FPC jest transformowany w szybko rozprzestrzeniający się skondensowany aerozol gaśniczy składający się z głównie z soli potasu K2 CO3, a także z wody (pary wodnej) H2O, azotu N2 i dwutlenku węgla CO2.

Właściwości gazopodobne skondensowanego aerozolu gaśniczego ułatwiają jego szybkie i równomierne rozprzestrzenienie w chronionej przestrzeni, równocześnie wykorzystując naturalne prądy konwekcyjne towarzszące spalaniu.


Stałe cząstki soli potasu, które mają tylko parę mikronów, są zawieszone w gazie i wykazują niespotykanie wysoki stosunek powierzchni do masy reakcyjnej, co skutkuje zmniejszeniem ilości wymaganego środka gaśniczego do osiągnięcia odpowiedniego stężenia. 

Kiedy skondensowany aerozol wchodzi w reakcję z płomieniem, tworzone są rodniki potasu (K*) z dysocjacji K2 CO3. Rodnik potasu wiąże się z innymi wolnymi rodnikami (grupami wodorotlenowymi – OH) tworząc stabilne związki w postaci wodorotlenku potasu KOH. Ta reakcja powoduje przerwanie spalania, nie obniżając tym samym zawartości tlenu w gaszonym pomieszczeniu. Wodorotlenek potasu wiąże się z dwutlenkiem węgla tworząc węglan potasu K2 CO3.

Stałe cząstki węglanu potasu K2 CO3 mają średnicę mniejszą niż 5 mikronów i pozostają zawieszone w chronionym pomieszczeniu przez co najmniej 30 minut, zapobiegając ponownemu rozpaleniu pożaru.

Materiał aerozolotwórczy FPC, opracowany w wyniku wielu lat badań i rozwoju, wykorzystuje przyjazne dla środowiska, naturalnie występujące w przyrodzie sole potasu bez użycia jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych. Nasze zaangażowanie w ciągły rozwój jest potwierdzone wieloma europejskimi i międzynarodowymi certyfikatami i aprobatami.

Materiał aerozolotwórczy

Materiał aerozolotwórczy FPC, opracowany w wyniku wielu lat badań i rozwoju, wykorzystuje przyjazne dla środowiska, naturalnie występujące w przyrodzie sole potasu bez użycia jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych. Nasze zaangażowanie w ciągły rozwój jest potwierdzone wieloma europejskimi i międzynarodowymi certyfikatami i aprobatami

Aerozole gaśnicze FirePro są odpowiednie do gaszenia pożarów grup pożarowych A,B,C i F (według klasyfikacji EN2) oraz A,B i C (według klasyfikacji NFPA10).

Grupy pożarowe wg EN
Oznaczenie NFPA