System modułowy

Wykrycie ryzyka. Zastosowanie rozwiązania. Zapobieganie katastrofom.
arrow
Metoda całkowitego wypełnienia

Metoda całkowitego wypełnienia

 1. Systemy FirePro zaprojektowane są w ścisłej zgodności z wszystkimi, odpowiednimi standardami:  ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, EN 15276, i 4487.
 2. Wszystkie elektryczne części składowe Produktów FirePro, elektroniczne panele sterowania i akcesoria posiadają certyfikaty zgodności. Kontrola obwodów jest zapewniona poprzez moduły sterowania sekwencyjnego.
 3. Generatory skondensowanego aerozolou FirePro, centrale i moduły sterowania sekwencyjnego objęte są indywidualną i niezależną certyfikacją.  
Nasze Zasady Projektowe

Nasze Zasady Projektowe

Nadrzędną funkcją zabezpieczeń przeciwpożarowych jest ochrona ludzkiego życia, mienia oraz środowiska przed niszczycielską siłą ognia. Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa wymaga wnikliwej oceny ryzyka i precyzyjnie zaprojektowanego systemu gaszenia.

Wdrożenie zintegrowanego systemu gaszenia musi zapobiegać wybuchowi pożaru jak I jego rozprzestrzenianiu się. By skutecznie dobrać odpowiedni system gaszenia należy zwrócić uwagę na poniższe parametry:

Projekt budynku:

 • Układ
 • Struktura
 • Schemat dróg ewakuacyjnych

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

Materiały ognioodporne (np. farby, szkło), drzwi ognioodporne, systemy detekcji pożaru, systemy alarmujące i sygnalizujące pożar.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

Wybór odpowiednio dobranego systemu gaszenia pożaru, który wymaga badań dynamiki i klasyfikacji klas pożarowych.

Profilaktyka:

Szkolenia kadry pacowniczej:

 • By zapobiec stratom powstałym w wyniku wybuchu pożaru należy.
 • Wiedzieć jak funkcjonuje system przeciwpożarowy.
 • Wiedzieć jak należy zachować się w trakcie i po wybuchu pożaru.

Podczas projektowania i wdrażania zamówionego systemu gaszenia stosujemy się do powyższych zasad w szczególności biorąc pod uwagę następujące parametry:

Klasyfikację grupy pożarowej gaszonych przestrzeni
 • Klasyfikację grupy pożarowej gaszonych przestrzeni
 • Potencjalne źródła pożaru, by uniknąć rozprzestrzeniania się ognia na sąsiadujące obszary
 • Kubaturę pomieszczenia w celu dobrania odpowiedniej ilości środka gaśniczego
 • Zagospodarowanie pomieszczenia i jego zawartość
 • Możliwe otwory, które mogłyby obniżyć stężenie środka gaśniczego
 • Odpowiednią ilość generatorów aerozolu gaśniczego dla uzyskania najszybszej i najskuteczniejszej ochrony

Odpowiednie umieszczenie generatorów aerozolu gaśniczego:

 1. Z dala od otworów takich jak okna I drzwi
 2. Na odpowiedniej wysokości
 3. W miejscach z wolną przestrzenią do swobodnego wylotu środka gasniczego