Σχεδιασμός Αρθρωτού Συστήματος

Αναγνώριση των κινδύνων. Σχεδιασμός λύσεων. Πρόληψη καταστροφών.
arrow
Προκατασκευασμένο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης

Προκατασκευασμένο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης

 1. Τα συστήματα FirePro είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα όπως: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, EN 15276, AS 4487.
 2. Τα σχεδιασμένα από τη FirePro ηλεκτρικά μερη, μονάδες και εξαρτήματα ηλεκτρονικού ελέγχου είναι πλήρως πιστοποιημένα για τη συμβατότητά τους. Παράλληλα η παρακολούθηση κυκλώματος του συστήματος παρέχεται από μονάδες διαδοχικών ενεργοποιητών.
 3. Οι μονάδες συμπυκνωμένου αερολύματος πυρόσβεσης FirePro, οι πίνακες ελέγχου και οι μονάδες διαδοχικών ενεργοποιητών είναι καταχωρισμένα ξεχωριστά και ανεξάρτητα, από τους αρμόδιους οργανισμούς πιστοποίησης το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι το σύστημα είναι πιστοποιημένο ως ενιαίο.
Αρχές Σχεδιασμού

Αρχές Σχεδιασμού

Πρωταρχικός στόχος της πυροπροστασίας είναι η προστασία του ανθρώπου, των περιουσιακών στοιχείων και του περιβάλλοντος από τις καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς. Για την επίτευξη ολοκληρωμένης πυροπροστασίας απαιτείται εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των κινδύνων και προσεκτικός σχεδιασμός του συστήματος πυρόσβεσης. 

Για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης πυροπροστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η διαχείριση της πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών όσο και ο περιορισμός της εξάπλωσής τους. Για να επιτευχθούν αυτά, οι παρακάτω παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Σχεδιασμός κτηρίου:

 • Διάταξη
 • Δομή
 • Οδοί διαφυγής έκτακτης ανάγκης

Παθητική πυροπροστασία:
Πυρίμαχα υλικά (π.χ. μπογιά, γυαλί), πυροδιογκούμενα μαξιλάρια, κλαπέτα απομόνωσης πυρός, μηχανισμοί (σούστες) επαναφοράς πόρτας, διαμερισματοποίηση, συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού.

Ενεργή πυροπροστασία:
Η Επιλογή των συστημάτων καταστολής/κατάσβεσης τής φωτιάς γίνεται αφού ληφθούν υπόψη οι κατηγορίες φωτιάς. 

Πρόληψη:
Η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να:

 • Αποφεύγει την πρόκληση περιστατικών φωτιάς
 • Γνωρίζει πώς λειτουργεί ένα σύστημα κατάσβεσης
 • Γνωρίζει πώς να ενεργεί και να συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού φωτιάς και μετά από αυτό.

Όταν σχεδιάζουμε και υλοποιούμε για τον πελάτη μας ένα εξατομικευμένο σύστημα πυρόσβεσης, τηρούμε τις παραπάνω αρχές και λαμβάνουμε συγκεκριμένα υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

Την κατηγορία της ενδεχόμενης φωτιάς
 • Την κατηγορία της ενδεχόμενης φωτιάς
 • Τις πιθανές πηγές της φωτιάς, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωσή της σε παρακείμενες περιοχές
 • Τον όγκο του κλειστού χώρου ώστε να υπολογισθεί η απαιτούμενη ποσότητα/μάζα του πυροσβεστικού υλικού
 • Την εσωτερική διάταξη και τα περιεχόμενα τού χώρου
 • Πιθανά ανοίγματα του κλειστού χώρου, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφυγή του συμπυκνωμένου αερολύματος πυρόσβεσης
 • Τον απαιτούμενο αριθμό των μονάδων FirePro του συστήματος, ώστε να επιτευχθεί η ταχεία και ομοιόμορφη κατανομή του αερολύματος

Σωστή τοποθέτηση των μονάδων FirePro του συστήματος:

 1. Μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα, όπως παράθυρα και πόρτες
 2. Στο σωστό ύψος
 3. Χωρίς εμπόδια που φράζουν την ελεύθερη έξοδο του πυροσβεστικού μέσου