Αρθρωτό Σύστημα

Ταυτοποίηση κινδύνων. Σχεδίαση λύσεων. Πρόληψη καταστροφών.
arrow
Προκατασκευασμένο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης

Προκατασκευασμένο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης

 1. Τα συστήματα FirePro είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα όπως: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, CEN/TR 15276, AS 4487.
 2. Τα κατασκευασμένα από την FirePro ηλεκτρικά μέρη, οι μονάδες και τα εξαρτήματα ηλεκτρονικού ελέγχου είναι πλήρως πιστοποιημένα για τη συμβατότητά τους, ενώ η παρακολούθηση των κυκλωμάτων παρέχεται μέσω μονάδων διαδοχικών ενεργοποιητών.
 3. Οι μονάδες συμπυκνωμένου αερολύματος πυρόσβεσης FirePro, οι πίνακες (πάνελ) και οι μονάδες διαδοχικών ενεργοποιητών πιστοποιούνται ξεχωριστά και ανεξάρτητα, κυρίως όμως κι ως ένα ενιαίο σύστημα
Αρχές Σχεδίασης

Αρχές Σχεδίασης

Ο πρωταρχικός στόχος της πυροπροστασίας είναι η διαφύλαξη τής ανθρώπινης ζωής, των περιουσιακών στοιχείων και του περιβάλλοντος, από τις καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς. Η ολική πυροπροστασία απαιτεί εμπεριστατωμένη αξιολόγηση κινδύνου και προσεκτική σχεδίαση τού συστήματος. 

Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης πυροπροστασίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, όσο και τον περιορισμό της εξάπλωσή τους. Για να επιτευχθούν αυτά, οι εξής παράγοντες και παράμετροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

Σχεδίαση κτιρίου:

 • Διάταξη
 • Δομή
 • Οδοί διαφυγής έκτακτης ανάγκης

Παθητική προστασία από φωτιά:
Πυρίμαχα υλικά (π.χ. μπογιά, γυαλί), πυροδιογκούμενα μαξιλάρια, πυράντοχα διαφράγματα, μηχανισμοί (σούστες) επαναφοράς πόρτας, διαμερισματοποίηση, συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού.

Ενεργή προστασία από φωτιά:
Επιλογή των συστημάτων καταστολής/κατάσβεσης τής φωτιάς, μετά από μελέτη των κατηγοριών της φωτιάς. 

Πρόληψη:
Η ανάγκη για εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να:

 • Αποφεύγει την πρόκληση περιστατικών φωτιάς
 • Γνωρίζει πως λειτουργεί ένα σύστημα κατάσβεσης
 • Γνωρίζει πως να ενεργεί και να συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού φωτιάς και μετά από αυτό

Όταν σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα σύστημα πυρόσβεσης για τον πελάτη μας, τηρούμε τις παραπάνω αρχές και λαμβάνουμε συγκεκριμένα υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

Την κατηγορία της ενδεχόμενης φωτιάς
 • Την κατηγορία της ενδεχόμενης φωτιάς
 • Τις πιθανές πηγές της φωτιάς, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωσή της σε παρακείμενες περιοχές
 • Τον όγκο του κλειστού χώρου ώστε να εξακριβωθεί η απαιτούμενη ποσότητα/μάζα του πυροσβεστικού υλικού
 • Την εσωτερική διάταξη και τα περιεχόμενα του χώρου
 • Πιθανά ανοίγματα του κλειστού χώρου, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απώλεια του συμπυκνωμένου αερολύματος πυρόσβεσης
 • Τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων συστήματος, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη και πιο ομοιόμορφη κατανομή του αερολύματος

Σωστή τοποθέτηση των μονάδων συστήματος:

 1. Μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα, όπως παράθυρα και πόρτες
 2. Στο σωστό ύψος
 3. Χωρίς εμπόδια που φράζουν την ελεύθερη έξοδο του αερολύματος πυρόσβεσης

Μάθετε Περισσότερα