Βιομηχανίες και εφαρμογές

Οι αρθρωτές, προκατασκευασμένες μονάδες FirePro προστατεύουν συμβατικές και εξειδικευμένες εφαρμογές στη βάση διεθνών προτύπων, όπως: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775 και CEN/TR 15276.
arrow

Μάθετε Περισσότερα