Βιομηχανίες και Εφαρμογές

Οι αρθρωτές, προκατασκευασμένες μονάδες FirePro παρέχουν προστασία σε συμβατικές και εξειδικευμένες εφαρμογές σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, όπως: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775 και EN 15276.
arrow