Βιώσιμο μέλλον…Τώρα!

Διασφαλίζουμε ενεργώς ότι οι διαδικασίες παραγωγής και τα προϊόντα μας έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η τεχνολογία FirePro προστατεύει ζωές και περιουσιακά στοιχεία, ενώ παράλληλα μεριμνά για το περιβάλλον και για ένα βιώσιμο μέλλον για την ανθρωπότητα.
arrow
Οικολογική Χημεία

Οικολογική Χημεία

Η στερεά ένωση FPC, που αναπτύχθηκε μετά από πολλά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, χρησιμοποιεί άλατα καλίου φυσικής προέλευσης χωρίς την ανάμειξη πυροτεχνικών μέσων, τα οποία θεωρούνται ασφαλή τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το περιβάλλον. Η αφοσίωσή μας στην Πράσινη Τεχνολογία και στη Βιωσιμότητα επιβεβαιώνεται από τον αριθμό και την ποιότητα των διεθνών κι ευρωπαϊκών Πιστοποιήσεων, Καταχωρίσεων και Εγκρίσεών μας.

Ουσίες Μη Καταστρεπτικές για το Όζον

Ουσίες Μη Καταστρεπτικές για το Όζον

Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος είναι μια διεθνής συνθήκη με στόχο την προστασία της στιβάδας του όζοντος, μηδενίζοντας την παραγωγή ουσιών που συνεργούν στην καταστροφή του όζοντος. Ως εκ τούτου, η τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική υποχωρεί, έστω και με αργό ρυθμό.

Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε στους στόχους για ανάπτυξη τής βιωσιμότητας τής ανθρωπότητας, έχουμε εστιάσει στις Πράσινες Τεχνολογίες. Τα προϊόντα FirePro κατασκευάζονται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία στο τέλος του ωφέλιμου βίου τους είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, χωρίς να υπάρξουν απόβλητα.  

Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των προϊόντων FirePro διασφαλίζουν ότι δεν αποτελούν απειλή για το περιβάλλον όταν ενεργοποιηθούν. 
Είναι φιλικά προς το όζον και δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), φέρουν την πιστοποίηση «Green Label» και σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των Η.Π.Α. περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Πολιτικής Σημαντικών Νέων Εναλλακτικών Λύσεων (Significant New Alternatives Policy—SNAP).

Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη

Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη

Τα φθοριούχα αέρια («F-gases») είναι μια οικογένεια ανθρωπογενών αερίων που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές. Επειδή δεν καταστρέφουν το όζον, χρησιμοποιούνται συχνά ως υποκατάστατα ουσιών καταστρεπτικών για το όζον. Ωστόσο, τα φθοριούχα αέρια είναι ισχυρά θερμοκηπιακά αέρια, που συνεργούν προς την υπερθέρμανση του πλανήτη έως και 23.000 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ενώ οι εκπομπές τους αυξάνονται ταχύτατα.


Οι πυροσβεστικές μονάδες συμπυκνωμένου αερολύματος FirePro δεν περιέχουν βλαβερές χημικές ουσίες, π.χ. εξαφθοριούχο θείο (SF6), υδροφθοράνθρακες όπως HCFC, HFC (23, 32, 41, 43-10mee, 125, 134, 134a, 152a, 143, 143a, 227ea, 236cb, 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc) και υπερφθοράνθρακες PFC, οι οποίες έχουν απαγορευτεί λόγω των αρνητικών επιπτώσεών τους στο περιβάλλον ή βρίσκονται σε διαδικασία προκειμένου να απαγορευτούν, βέσει του κανονισμού υπ' αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πράσινες Πολιτικές

Πράσινες Πολιτικές

Η FirePro έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πράσινο πρότυπο του Παγκόσμιου Δικτύου Οικολογικής Σήµανσης (Global Eco-Labelling Network—GEN), και της έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό Green Label. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικής Σήµανσης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με οικολογική σήμανση Τύπου 1, με βάση το πρότυπο ISO 14024. Το δίκτυο GEN παρέχει προδιαγραφές που καλύπτουν πολλαπλά περιβαλλοντικά κριτήρια κατά τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, και, κυρίως, χρησιμοποιεί διαφανείς διαδικασίες για την ανάπτυξή τους, καθώς επίσης και ανεξάρτητους φορείς για τoν έλεγχό τους. Ο σκοπός του GEN είναι η βελτίωση, η προώθηση και η ανάπτυξη της οικολογικής σήμανσης των προϊόντων και της αξιοπιστίας των προγραμμάτων οικολογικής σήμανσης διεθνώς.

Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση ISO

Κάθε προϊόν FirePro κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις για ποιότητα και περιβαλλοντική διαχείριση.
Το πιστοποιητικό ISO 14001 αποδεικνύει ότι στη FirePro υιοθετούμε μια συστημική προσέγγιση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων εντός του οργανισμού μας. Είναι το πιο σημαντικό πρότυπο στη σειρά ISO 14000 και καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τόσο για μικρούς όσο και μεγαλύτερους οργανισμούς.
Έχοντας πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον ανεξάρτητο φορέα διαπίστευσης DNV GL (Νορβηγικός Νηογνώμονας Πλοίων) εδραιώνουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας στο ότι η FirePro διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Υγεία & Περιβάλλον

Η FirePro είναι φιλική προς το περιβάλλον και ταξινομείται ως Πράσινο Προϊόν:

  • Μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
  • Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης τού Πλανήτη
  • Αμελητέα Διάρκεια Ζωής στην Ατμόσφαιρα
  • Καταχωρισμένο από την EPA SNAP ως εναλλακτικό του Halon

Εργαστηριακές δοκιμές καταδεικνύουν συνεχώς ότι το FPC της FirePro δεν έχει επιβλαβείς συνέπειες στο νερό, τον αέρα, τις κλιματικές συνθήκες, τα ζώα, τα φυτά ή τους μικροοργανισμούς. Η FirePro έχει αποδείξει ότι είναι δυνατόν να προστατεύουμε τις ζωές και τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ παράλληλα να μεριμνούμε για το περιβάλλον και για ένα βιώσιμο μέλλον για την ανθρωπότητα.

Μάθετε Περισσότερα