Ympäristö

Kestävä tulevaisuus... Tänään! FirePro valmistaa ja suunnittelee joustavia, tehokkaita ja suorituskykyisiä palonsammutusjärjestelmiä, joiden ympäristöystävällinen yhdiste on yrityksen teknologian ydin.
arrow
Vihreää kemiaa

Vihreää kemiaa

Monen vuoden tuotekehityksen tulos, FPC-yhdiste, sisältää ympäristöystävällisiä, luonnossa esiintyviä kaliumsuoloja, ilman pyroteknisiä materiaaleja. Lukuisat laadukkaat kansainväliset ja EU-sertifikaatit, listaukset ja hyväksynnät osoittavat omistautumisemme ympäristöystävälliselle teknologialle ja kestävälle kehitykselle.

Ei otsonia tuhoavia aineita

Ei otsonia tuhoavia aineita

Montrealin pöytäkirja otsonia tuhoavista aineista on kansainvälinen sopimus, joka suunniteltiin suojaamaan otsonikerrosta poistamalla vaiheittain tuotannosta aineet, jotka tuhoavat otsonia. Pöytäkirja hyväksyttiin 16.9.1987 ja se astui voimaan 1.1.1989. Pöytäkirjan tuloksena Antarktiksen yllä oleva reikä otsonikerroksessa on hitaasti pienenemässä.

Ympäristöystävällisen teknologian avulla FirePro tekee osansa ihmiskunnan kestävän kehityksen päämäärien saavuttamiseksi. FirePro-tuotteet valmistetaan ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan käyttöikänsä tullessa täyteen kierrättää tai käyttää uudelleen.

Fyysisten ja kemiallisten ominaisuuksiensa ansiosta FirePro-tuotteet eivät aiheuta vahinkoa ympäristölle aktivoituessaan. Tuotteet ovat otsoniystävällisiä, eivät sisällä CFC:tä, niillä on ”Green Label” -merkki, ja ne on EPA-SNAP-listattu (Significant New Alternative Policy) Amerikassa.

 

GWP-arvo (ilmastoa lämmittävä vaikutus) nolla

GWP-arvo (ilmastoa lämmittävä vaikutus) nolla

Fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ovat keinotekoisia kaasuja, joita käytetään laajalti teollisuudessa. Niitä käytetään usein otsonia tuhoavien aineiden sijaan, sillä ne eivät vahingoita otsonikerrosta. F-kaasut ovat kuitenkin voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden GWP-arvo on 23 000 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin (CO2), ja niiden päästöt kasvavat nopeasti.


FirePro-palonsammutusyksiköt eivät sisällä haitallisia kemiallisia aineita, kuten rikkifluoridia SF6, hydrofluorihiilivetyjä kuten HCFC, HFC:t (23, 32, 41, 43-10mee, 125, 134, 134a, 152a, 143, 143a, 227ea, 236cb, 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc) tai perfluorihiilivetyjä PFC:t. Euroopan parlamentin ja neuvoston määräys (EC) No 842/2006 kieltää tai tulee kieltämään näiden ympäristölle haitallisten aineiden käytön.

Ympäristöystävällinen käytäntö

Ympäristöystävällinen käytäntö

GEN (Global Eco-labelling Network) on arvioinut FirePron ja myöntänyt tälle Green Label -sertifikaatin. GEN on voittoa tavoittelematon, ISO 14024 -standardin määrittelemän 1-tyypin ympäristömerkinnän yhdistys. Heidän standardinsa käsittävät useita ympäristökriteereitä tuotteen tai palvelun elinkaaren ajalta ja, mikä tärkeintä, heidän kehitysmenetelmänsä ovat läpinäkyviä ja he käyttävät kolmannen osapuolen varmistusta. GENin tarkoitus on parantaa, edistää ja kehittää tuotteiden ympäristömerkintää ja ympäristömerkintäohjelmien luotettavuutta maailmanlaajuisesti.

 

ISO-sertifiointi

ISO-sertifiointi

Jokainen FirePro-tuote valmistetaan tiukimpien kansainvälisten laatu- ja ympäristöstandardien ja -vaatimusten mukaisesti. ISO 14001 -standardi on osoitus siitä, että FirePro on omaksunut ympäristöasiat järjestelmällisesti yhdeksi lähtökohdaksi toiminnalleen. Se on ISO 14000 -sarjan tärkein standardi, ja se erittelee ympäristönhallintajärjestelmävaatimukset kaiken kokoisille organisaatioille. DNV GL (kolmannen osapuolen akkreditointi- / sertifiointielin / rekisterinpitäjä) myöntämä sertifikaatti kertoo asiakkaille heidän voivan luottaa siihen, että FirePro varmistaa jatkuvasti prosessiensa, tuotteidensa ja palveluidensa ympäristöjalanjäljen olevan mahdollisimman pieni.

Ympäristö & terveys

FirePro on ympäristöystävällinen ja luokiteltu vihreäksi tuotteeksi (Green Product):
•    ODP-arvo (otsonia tuhoava vaikutus) nolla
•    GWP-arvo (ilmastoa lämmittävä vaikutus) nolla
•    Merkityksetön hajoamisaika luonnossa
•    EPA SNAP -listattu halonin korvaajaksi
 

Laboratoriotestit osoittavat johdonmukaisesti, että FireProlla ei ole vahingoittavia vaikutuksia veteen, ilmaan, ilmasto-olosuhteisiin, eläimiin, kasveihin tai mikro-organismeihin. FirePro on todistanut, että elämää ja omaisuutta on mahdollista suojella suojellen samalla ympäristöä ja ihmiskunnan kestävän kehityksen tulevaisuutta.