Przyjazna dla środowiska przyszłość... już dziś!

Zapewniamy, że zarówno nasze procesy produkcyjne jak i wytwarzane produkty w minimalny sposób wpływają na środowisko. Technologia FirePro chroni życie i dobra materialne dbając jednocześnie o środowisko i stabilną przyszłość ludzkości.
arrow
Zielona Technologia

Zielona Technologia

Materiał aerozolotwórczy FPC, opracowany w wyniku wielu lat badań i rozwoju, wykorzystuje przyjazne dla środowiska, występujące w przyrodzie sole potasu, bez użycia jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych. Nasze zaangażowanie w Zieloną Technologię oraz ciągły rozwój potwierdzone jest wieloma europejskimi i międzynarodowymi certyfikatami.

Brak wpływu na warstwę ozonową

Brak wpływu na warstwę ozonową

Protokół Montrealski dotyczący ograniczenia wprowadzania do atmosfery substancji mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową jest międzynarodowym traktatem sporządzonym dla ochrony naszej planety przed powiększaniem dziury ozonowej. Został on przedstawiony 16 Września 1987 roku, a wszedł w życie 1 Stycznia 1989. 

Nasze starania mające na celu przyczynienie się do ochrony ludzi oraz środowiska skupione są na wykorzystywaniu Zielonej Technologi. Produkty FirePro są produkowane z przyjaznych dla środowiska materiałów, które pod koniec ich użytkowania mogą być poddane recyklingowi lub użyte ponownie.

Fizyczne i chemiczne właściwości produktów FirePro zapewniają bezpieczeństwo dla środowiska podczas ich aktywacji.

Nie mają one wpływu na warstwę ozonową i nie zawierają CFC, opatrzone są znakiem "Green Label" i są dopuszczone przez EPA SNAP U.S.A.

Brak wpływu na efekt cieplarniany

Brak wpływu na efekt cieplarniany

Gazy obojętne (F-gazy) zaliczające się do gazów stworzonych przez człowieka mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Ze względu na brak oddziaływania na warstwę ozonową są często wykorzystywane jako substytuty dla substancji zubożających ją. Jednakże F-gazy są bardzo silnymi gazami cieplarnianymi I znacząco przyczyniają się do wzrostu globalnego ocieplenia, nawet do 23,000 razy bardziej niż dwutlenek węgla (CO2), a ich emisja stale rośnie.


Generatory Skondensowanego Aerozolu gaśniczego FirePro nie zawierają żadnych szkodliwych substancji chemicznych np. Sześciofluorku Siarki SF6, chlorofluorowęglowodorów takich jak: HCFC, HFCs (23, 32, 41, 43-10mee, 125, 134, 134a, 152a, 143, 143a, 227ea, 236cb, 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc) oraz fluorowęglowodorów  PFC, które są zakazane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego, ze względu na ich negatywny wpływ na środowisko.

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO

Każdy z produktów FirePro jest tworzony w zgodzie z restrykcyjnymi, międzynarodowymi normami i wytycznymi dotyczącymi jakości i ochrony środowiska.

Certyfikat ISO 14001 jest świadectwem, że w FirePro przyjęliśmy system współgrający z ochroną środowiska. Jest on najważniejszym standardem w serii ISO 14000 i określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego (EMS) dla małych i dużych przedsiębiorstw.

Wydany przez DNV GL (niezależna jednostka certyfikująca) certyfikat udowadnia naszym Klientom, że jako FirePro zapewniamy, że nasze działania, produkty i usługi mają znikomy wpływ na środowisko.

Zdrowie i Środowisko

FirePro jest bezpieczne dla środowiska i sklasyfikowane jako Zielony Produkt:

  • Brak wpływu na warstwę ozonową
  • Brak wpływu na efekt cieplarniany
  • Długa żywotność środka gaśniczego
  • Wskazane przez EPA SNAP jako alternatywa dla Halonu

Testy laboratoryjne nieustannie potwierdzają, że materiał aerozolotwórczy FPC nie ma szkodliwego wpływu na wodę, powietrze, stan klimatu, zwierzęta, rośliny lub mikroorganizmy. FirePro udowadnia, że można chronić życie i mienie przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne I stabilną przyszłość ludzkości.