Znaki Towarowe i Certyfikacje

Jesteśmy dumni z naszej Firmy oraz identyfikacji wizualnej, której integralną częścią są znaki towarowe marki FirePro.
arrow

Promujemy I chronimy elementy wizerunku FirePro jako zasadniczego członu naszej startegii.

ZNAK TOWAROWY

WIPO The World Intellectual Property Organization
34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20, Szwajcaria, Europa.

FirePro przyznano numer 776689 w Międzynarodowym Spisie Znaków Towarowych nadany przy przedstawicielu Celanova za Shield Mark BV w Holandii. We Włoszech nasze Produkty dystrybuowane są pod nazwą handlową Aerpro i/lub**FireBan.