Modulaarisen järjestelmän suunnittelu

Tunnista riskit. Suunnittele ratkaisut. Estä onnettomuudet.
arrow
Tilasuojauksen järjestelmäsuunnittelu

Tilasuojauksen järjestelmäsuunnittelu

  1. FirePro-järjestelmät suunnitellaan noudattaen tarkasti kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä standardeja, kuten: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, EN 15276, AS 4487.
  2. FirePro-järjestelmien sähköiset osat, sähköiset ohjausyksiköt ja lisäosat on täysin sertifioitu yhteensopivuuden osalta, ja sammutesäiliöiden valvonta toteutetaan SA-yksiköillä (Sequential Activator).
  3. FirePro-aerosolisammutusyksiköt, paneelit ja SA-yksiköt on listattu erikseen ja itsenäisinä, mutta mikä tärkeintä, ne on sertifioitu myös yhtenäisenä järjestelmänä.
FirePron suunnitteluperiaatteet

FirePron suunnitteluperiaatteet

Palontorjuntatyön tärkein tarkoitus on suojella ihmishenkiä, omaisuutta ja ympäristöä tulen tuhoisilta vaikutuksilta. Kattava palontorjunta vaatii perusteellista riskien arvioimista ja valpasta järjestelmäsuunnittelua.
Integroidun palontorjuntaratkaisun on tukahdutettava ja sammutettava tulipalo, mutta myös estettävä sen leviäminen. Tämän saavuttamiseksi on käytettävissä erilaisia elementtejä ja parametrejä, kuten:

Tiedot rakennuksesta:

•    Pohjapiirros
•    Rakenne
•    Hätäuloskäynnit

Passiivinen palontorjunta:  

Tulenkestävät materiaalit (esim. maalit, lasit), laajenevat palotyynyt, palopellit, ovijouset, palo-osastointi, palonilmaisu-, palohälytys- ja -ilmoitusjärjestelmät.

Aktiivinen palontorjunta:

Valikoima palontukahdutus- / sammutusjärjestelmiä, jotka vaativat myös dynamiikan ja paloluokkien tuntemusta. 

Ennaltaehkäisy:

Opetusta ja koulutusta:  
•    ehkäisemään tulipalojen syntymistä
•    sammutusjärjestelmän toiminnasta
•    toimimisesta ja käyttäytymisestä tulipalon aikana ja sen jälkeen

Kun FirePro suunnittelee ja ottaa käyttöön tilaustyönä tehdyn palonsammutusjärjestelmän, se noudattaa yllä olevia periaatteita ja ottaa erityisesti huomioon seuraavat kohdat

Mahdollisen tulipalon paloluokat

•    Mahdollisen tulipalon paloluokat
•    Mahdolliset palonlähteet, jotta voidaan välttää tulen leviäminen lähialueille
•    Suojattavan tilan tilavuus vaadittavan sammuteainemäärän laskemiseksi
•    Tilan pohjapiirros ja varustelu
•    Kaikki mahdolliset aukot, joiden kautta aerosolisammute voi hävitä
•    Järjestelmän osien vaadittava määrä nopeimman ja tasaisimman sammuteaineen leviämisen saavuttamiseksi

Järjestelmän osien asianmukainen sijoittelu:

1.    Kauas aukoista, kuten ovista ja ikkunoista
2.    Oikealle korkeudelle
3.    Sammuteaineen esteetön pääsy leviämään suojattavaan tilaan