Modulsystemdesign

Identifiser farer. Tilpass løsninger. Forhindre katastrofer.
arrow
Prefabrikkert systemdesign for romfylling

Prefabrikkert systemdesign for romfylling

 1. FirePro-systemene er utviklet i strengt samsvar med alle relevante internasjonale standarder, som: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, EN 15276, AS 4487.
 2. Elektriske deler, elektroniske kontrollenheter og tilbehør utviklet av FirePro, er fullstendig sertifisert for kompatibilitet, mens kretsovervåking leveres gjennom sekvensielle aktivatormoduler.
 3. FirePros aerosol-brannslukkingsenheter, kontrolltavler og sekvensielle aktivatormoduler er registrert separat og uavhengig av hverandre, men det viktige er at de er sertifisert som et integrert system.
Våre designprinsipper

Våre designprinsipper

Hovedmålet med brannvern er å trygge menneskeliv, verdier og miljøet mot de katastrofale følgene av brann. Omfattende brannvern krever en dyptgående risikovurdering og en systemdesign med god overvåking. 

Implementering av en integrert brannvernløsning må omfatte hindring og slukking av brann samt begrensning av spredning. For å oppnå dette er flere elementer og parametere involvert, som:

Bygningsdesign:

 • Byggeplan
 • Struktur
 • Rømningsveier

Passivt brannvern:  
Brannhemmende materialer (f.eks. maling, glass), brannputer, brannspjeld, dørlukkere, brannceller, branndetektorer og brannalarm- og varslingssystemer.

Aktivt brannvern:
Valg av brannslukkende systemer, som også krever innsikt i dynamikk og brannklasser.

Forebygging:
Behov for å lære opp og trene personell:

 • For å unngå å starte branner
 • Om hvordan et slukkesystem fungerer
 • Hvordan man skal handle og oppføre seg under og etter en brannepisode

Når vi designer og implementerer et spesiallaget brannslukkingssystem, følger vi de ovennevnte prinsippene og tar spesielt hensyn til følgende parametre

Klassetypen av den potensielle brannen
 • Klassetypen av den potensielle brannen som skal bekjempes
 • Mulige kilder til brann for å unngå ytterligere spredning av brannen til tilstøtende områder
 • Rommets volum for å beregne korrekt antall/mengde av brannslukkingsmateriale som er nødvendig
 • Indre gulvplan og innhold av området
 • Mulige åpninger som kan føre til tap av den brannslukkende kondenserte aerosolen
 • Antall systemenheter som trengs for å oppnå raskest og jevnest mulig fordeling 

Korrekt plassering av systemenhetene: 

 1. I god avstand fra åpninger som vinduer og dører
 2. I riktig høyde
 3. Fritt for gjenstander som blokkerer fri og uhindret utstrømning av brannslukkingsmiddelet.