Χειροκίνητες Μονάδες HERO

FP-200M
FP-200M
 • Μοντέλο
  FP-200M
 • Τύπος
  Κρύο
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Χειροκίνητες, αφαιρώντας τον πείρο ενεργοποίησης
 • Ηλεκτρική ένταση δοκιμής
  --
 • Μεικτό βάρος
  1800 γρμ.
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  10-15 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκκένωσης
  1
 • Μεγιστο μήκος εκκένωσης
  2 μ.
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 150 mm / Ø 84 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κατηγορία φωτιάς
  A, B, C, F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι υπηρεσίες Διάσωσης και Πυρόσβεσης εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες για την κατάσβεση, προσπαθώντας πάντα να μειώνουν τους κινδύνους για τους ίδιους. Η λειτουργία της μονάδας HERO σε κλειστό χώρο αποδεδειγμένα βοηθά στο να κερδηθεί χρόνος, μειώνοντας τη θερμοκρασία και καταστέλλοντας ή/και κατασβήνοντας τη φωτιά συνεισφέροντας έτσι τελικά στη διάσωση ζωών, περιουσιών και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Βίντεο με σεμινάριο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος του Λονδίνου

FP-500M
FP-500M
 • Μοντέλο
  FP-500M
 • Τύπος
  Κρύο
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Χειροκίνητες, αφαιρώντας τον πείρο ενεργοποίησης
 • Ηλεκτρική ένταση δοκιμής
  --
 • Μεικτό βάρος
  1910 γρμ.
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  500 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  10-15 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκκένωσης
  1
 • Μεγιστο μήκος εκκένωσης
  2 μ.
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 150 mm / Ø 84 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κατηγορία φωτιάς
  A, B, C, F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μετά από έρευνα και εκτεταμένες δοκιμές, η σειρά προϊόντων FirePro HERO χρησιμοποιείται από εθνικές και ιδιωτικές υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης, ως σημαντικό κομμάτι σε μια σύγχρονη στρατηγική κατάσβεσης πυρκαγιάς. Οι χειροκίνητες μονάδες πυρόσβεσης είναι σχεδιασμένες για χρήση από οποιονδήποτε Πιστοποιημένο Πρώτο Διασώστη, όπως αξιωματικούς ασφάλειας, αστυνομικούς, παραϊατρικό προσωπικό, και άλλο προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, οι μονάδες FirePro HERO είναι φιλικές προς το περιβάλλον, συμπαγείς και με μακρά διάρκεια ζωής.

FP-1000M
FP-1000M
 • Μοντέλο
  FP-1000M
 • Τύπος
  Θερμό
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  Χειροκίνητες, αφαιρώντας τον πείρο ενεργοποίησης
 • Ηλεκτρική ένταση δοκιμής
  --
 • Μεικτό βάρος
  2240 γρμ.
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  1000 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  20 - 25 δευτερόλεπτα
 • Θύρες εκκένωσης
  2
 • Μεγιστο μήκος εκκένωσης
  3 μ.
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 200 mm / Ø 84 mm
 • Θερμοκρασία αυτόματης ενεργοποίησης
  300 ºC
 • Κατηγορία φωτιάς
  A, B, C, F
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Δεν είναι υπό πίεση
Δεν είναι υπό πίεση
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς CFC
Είναι χωρίς CFC
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Είναι εναλλακτικά του Halon
Είναι εναλλακτικά του Halon
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001

Μάθετε Περισσότερα