Τεχνολογία FirePro

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε αποτελεσματικά συστήματα καταστολής φωτιάς χρησιμοποιώντας μια καινοτόμα ένωση.
arrow

Ένωση FPC

Τα συστήματα FirePro χρησιμοποιούν την τελευταία γενεάς πατενταρισμένη στερεά ένωση FPC, η οποία αποτελεί αποτέλεσμα πολλών χρόνων έρευνας και ανάπτυξης. Με την ενεργοποίησή της, η στερεά ένωση FPC μετατρέπεται σε συμπυκνωμένο αερόλυμα καταστολής της φωτιάς, το οποίο επεκτείνεται ταχέως και αποτελεσματικά.
Το αερόλυμα εξαπλώνεται και κατανέμεται ομοιόμορφα στον προστατευόμενο κλειστό χώρο χρησιμοποιώντας την ορμή που αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία μετατροπής. Σε αντίθεση με τα αέρια μέσα, η ολική κατάκλυση επιτυγχάνεται χωρίς την αύξηση της πίεσης στον προστατευόμενο χώρο. H φωτιά κατασβήνεται διακόπτοντας τις χημικές αλυσιδωτές αντιδράσεις στη φλόγα, και όχι με την αποστέρηση οξυγόνου ή/και τη μείωση τής θερμοκρασίας, σύμφωνα με το παραδοσιακό τρίγωνο τής φωτιάς.

Η τεχνολογία FirePro κατασβήνει τη φωτιά διακόπτοντας τις αλυσιδωτές αντιδράσεις στη φλόγα σε μοριακό επίπεδο, χωρίς να καταστρέφει το οξυγόνο.
Το Πλεονέκτημα της FirePro

Τα συμβατικά μέσα πυρόσβεσης καταστέλλουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας μία ή έναν συνδυασμό από τις παρακάτω μεθόδους:

Μείωση της θερμοκρασίας: Απορροφώντας τη θερμότητα από τη φωτιά, επιτυγχάνεται η μείωση της θερμοκρασίας.

Δι’ αφαιρέσεως της καυσίμου ύλης: Μειώνοντας ή διακόπτοντας την τροφοδοσία καυσίμου.

Αποστέρηση: Αφαιρώντας το οξυγόνο ή μειώνοντάς το κάτω από ένα ορισμένο σημείο. 

Διαδικασία Μετατροπής
Διαδικασία Μετατροπής

Διαδικασία Μετατροπής

Σε μια τυπική φωτιά, στην παρουσία οξυγόνου υπάρχουν έντονες αντιδράσεις μεταξύ ατόμων και τμημάτων ασταθών ελεύθερων ριζών. Αυτές συνεχίζονται μέχρι το καιόμενο καύσιμο να εξαντληθεί. Η τεχνολογία FirePro κατασβήνει τη φωτιά διακόπτοντας σε μοριακό επίπεδο τις χημικές αλυσιδωτές αντιδράσεις της καύσης.

Με την ενεργοποίηση της μονάδας FirePro, η ένωση FPC μετατρέπεται σε συμπυκνωμένο αερόλυμα καταστολής της φωτιάς, το οποίο επεκτείνεται ταχέως, και αποτελείται κυρίως από K2CO3, H2O (υδρατμός), N2 και CO2.

Οι ιδιότητες αερίου του συμπυκνωμένου αερολύματος διευκολύνουν την ομοιόμορφη και ταχεία κατανομή του στον προστατευόμενο χώρο, όπως και τη ροή του στα φυσικά ρεύματα μεταφοράς της καύσης.


Τα στερεά σωματίδια των αλάτων Καλίου, που έχουν μέγεθος λίγων μικρομέτρων, αιωρούνται σε αδρανές αέριο που παρουσιάζει πολύ υψηλή αναλογία επιφάνειας προς μάζα αντίδρασης, κάτι που αυξάνει την αποδοτικότητα και που έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για λιγότερες ποσότητες πυροσβεστικού μέσου.

Όταν το συμπυκνωμένο αερόλυμα έρχεται σε επαφή και αντιδρά με τη φλόγα, ρίζες Καλίου (K*) σχηματίζονται από τον διαχωρισμό του K2CO3. Οι ρίζες καλίου (K*) αντιδρούν με άλλες ελεύθερες ρίζες της φλόγας (υδροξείδια - OH) σχηματίζοντας σταθερές ενώσεις όπως ΚΟΗ. Η συγκεκριμένη δράση κατασβήνει τη φωτιά χωρίς να καταστρέφει την περιεκτικότητα του οξυγόνου στο περιβάλλον. Το ΚΟΗ αντιδρά περαιτέρω με διοξείδιο του άνθρακα CO2 και σχηματίζει K2CO3.

Τα στερεά σωματίδια ανθρακικού καλίου (K2CO3) έχουν διάμετρο μικρότερη από πέντε μικρόμετρα και αιωρούνται στον προστατευόμενο χώρο για τουλάχιστον 30 λεπτά, αποτρέποντας την περαιτέρω ανάφλεξη της φωτιάς.

Η στερεά ένωση FPC

Η στερεά ένωση FPC, που αναπτύχθηκε μετά από πολλά χρόνια Έρευνας και Ανάπτυξης, χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον άλατα καλίου φυσικής προέλευσης, χωρίς πυροτεχνικές ουσίες. Η αφοσίωσή μας στη βιωσιμότητα επιβεβαιώνεται από τον αριθμό και την ποιότητα τόσο των ευρωπαϊκών και διεθνών Πιστοποιήσεων, Καταχωρίσεων και Εγκρίσεων.

Κλάσεις EN
Κλάσεις NFPA