Κυλινδρικές Γεννήτριες

FP-20
FP-20
 • Μοντέλο
  FP-20T / FP-20TH
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά (FP-20T)
  • Θερμικά (FP-20TH)
 • Μεικτό βάρος
  310 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  20 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 180 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 32 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο συμπαγής σχεδιασμός, η αποδοτικότητα και τα 15 χρόνια πιστοποιημένης ζωής των γεννητριών συμπυκνωμένου αερολύματος προσφέρουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την προστασία μικρών περιβλημάτων ή σε χώρους μεσαίου μεγέθους. Αυτό προσφέρει μια ποικιλία λύσεων σε ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών και βιομηχανίας.

FP-40
FP-40
 • Μοντέλο
  FP-40T
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά
 • Μεικτό βάρος
  585 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  40 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 155 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 51 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-80
FP-80
 • Μοντέλο
  FP-80T
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά
 • Μεικτό βάρος
  830 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  80 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 200 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 51 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-100S
FP-100S
 • Μοντέλο
  FP-100S
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά
 • Μεικτό βάρος
  1370 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  100 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 155 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 84 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-200S
FP-200S
 • Μοντέλο
  FP-200S
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά
 • Μεικτό βάρος
  1840 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  200 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 185 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 84 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FP-500S
FP-500S
 • Μοντέλο
  FP-500S
 • Μέθοδος Ενεργοποίησης
  • Ηλεκτρικά
  • Θερμικά
 • Μεικτό βάρος
  3340 γρμ. (χωρίς τον βραχίονα στήριξης)
 • Μάζα Χημικής Ένωσης FPC
  500 γρμ.
 • Χρόνος εκκένωσης κατασβεστικού μέσου
  5 - 10 δευτερόλεπτα
 • Διαστάσεις
  Ύψος: 295 mm (περιλαμβάνει περίβλημα βύσματος) Ø 84 mm
 • Κατηγορία φωτιάς
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Δεν είναι υπό πίεση
Δεν είναι υπό πίεση
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς CFC
Είναι χωρίς CFC
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Είναι εναλλακτικά του Halon
Είναι εναλλακτικά του Halon
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001