Działy

Nasz kontakt z Klientami, Partnerami i Dystrybutorami jest dla nas najważniejszy. Dlatego też kładziemy ogromny nacisk na koordynację pracy wszystkich działów FirePro.
arrow

Wsparcie Rozwoju Biznesu

Wsparcie Rozwoju Biznesu
contact partner Skontaktuj się z Działem

Inżynierowie Wsparcia Rozwoju Biznesu badają problemy, poszukują rozwiązań, rozwiązują problemy, przyczyniają się do ulepszenia produktu i wspierają klientów w napotkanych trudnościach.

Badania i Rozwój

Badania i Rozwój
contact partner Skontaktuj się z Działem

Dział Badań i Rozwoju nieustannie poszerza swoje kompetencje i jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty techniczne w połączeniu z mechaniczną i chemiczną innowacyjnością naszych produktów.

Produkcja

Produkcja
contact partner Skontaktuj się z Działem

Nasze zakłady produkcyjne specjalizują się w osiąganiu spójności dla każdego pojedynczego produktu FirePro. Nieustannie odkrywają nowe technologie w celu poprawy procesów i umożliwienia szybkiej reakcji na rynkach globalnych.

Kontrola Jakości

Kontrola Jakości
contact partner Skontaktuj się z Działem

Spełnianie standardów ISO 9001 i ISO 14001 zapewnia niezmienną wysoką jakość naszych Produktów oraz zwiększa nasze wewnętrzne starania by spełniać, a nawet przekraczać wymagania Klientów, przy zachowaniu wymogów ustawowych, środowiskowych i regulacyjnych.

Inżynieria

Inżynieria
contact partner Skontaktuj się z Działem

Dział Inżynierii oferuje całodobową wsparcie techniczne, doradztwo i pomoc w globalnej sieci Partnerów FirePro. Wsparcie jest udzielane różnymi metodami, w zależności od sytuacji.

Rozwój Biznesu

Rozwój Biznesu
contact partner Skontaktuj się z Działem

Dział Rozwoju Biznesu ma na celu rozwój relacji między FirePro i jego Partnerami na całym świecie w celu jak najlepszego wykorzystania możliwości biznesowych dostępnych w różnych domenach.

Marketing

Marketing
contact partner Skontaktuj się z Działem

Dział marketingu jest odpowiedzialny za ochronę i umacnianie marki FirePro na świecie przy jednoczesnym prezentowaniu wartości naszych Produktów i usług wszystkim zainteresowanym. 

Eksport

Eksport
contact partner Skontaktuj się z Działem

Dział Eksportu pomaga w międzynarodowej ekspansji i terminowym wykonywaniu usług, poprzez optymalizację zakupów i łańcucha dostaw FirePro na rynki zagraniczne.

Księgowość

Księgowość
contact partner Skontaktuj się z Działem

Dział Księgowośći jest odpowiedzialny za raportowanie sprawozdawczości finansowej oraz za dokładne i rzetelne prowadzenie spraw finansowych Grupy FirePro.

Human Resources

Human Resources
contact partner Skontaktuj się z Działem

Dział HR ma misję by wybrać najlepszych specjalistów w celu maksymalizacji wydajności. Posiada on swoja politykę wewnętrzną obejmującą świadczenia pracownicze i pakiety szkoleń.