Thiết kế hệ thống theo kiểu mô đun

Chúng tôi xác định rủi ro. Chúng tôi thiết kế giải pháp. Chúng tôi ngăn chặn thảm họa.
arrow
Thiết kế hệ thống kiểu tràn ngập tiền chế

Thiết kế hệ thống kiểu tràn ngập tiền chế

 1. Các hệ thống FirePro được thiết kế với sự tuân thủ nghiêm ngặt theo tất cả các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan như: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, EN 15276, AS 4487.
 2. Các bộ phận điện, thiết bị điều khiển điện tử và phụ kiện của FirePro được chứng nhận đầy đủ về khả năng tương thích của chúng, còn việc giám sát mạch được thực hiện qua các mô đun kích hoạt tuần tự.
 3. Các thiết bị chữa cháy bằng sol khí tập trung cô đặc, các tủ điều khiển và các mô đun kích hoạt tuần tự của FirePro được liệt kê tách riêng và độc lập, nhưng quan trọng hơn, chúng được chứng nhận là một hệ thống tích hợp.
Các nguyên tắc thiết kế của chúng tôi

Các nguyên tắc thiết kế của chúng tôi

Mục tiêu chính của phòng cháy chữa cháy là bảo vệ cuộc sống của con người, tài sản có giá trị và môi trường khỏi những hậu quả thảm khốc của hỏa hoạn. Việc phòng cháy chữa cháy toàn diện đòi hỏi phải đánh giá rủi ro chuyên sâu và thiết kế hệ thống có tính cảnh giác. 

Giải pháp phòng cháy chữa cháy tích hợp phải ngăn ngừa và dập tắt đám cháy, cũng như ngăn chặn nó lan truyền. Để đạt được điều này, cần xét các yếu tố và thông số có liên quan như:

Thiết kế của tòa nhà:

 • Bố trí
 • Kết cấu
 • Các lối thoát hiểm

Phòng cháy chữa cháy thụ động:  
Vật liệu chống cháy (ví dụ: sơn, thủy tinh), gối phồng chống cháy, van chặn lửa, lò xo cửa, khoang cách ly, và hệ thống báo cháy.

Phòng cháy chữa cháy chủ động:
Lựa chọn hệ thống chữa cháy – điều này cũng cần có sự nghiên cứu về động lực học và các loại đám cháy.

Phòng ngừa:
Nhu cầu giáo dục và đào tạo con người:  

 • Để tránh gây ra sự cố cháy
 • Một hệ thống chữa cháy hoạt động như thế nào
 • Cách hành động và ứng xử trong và sau hỏa hoạn

Khi thiết kế và thực hiện một hệ thống chữa cháy theo yêu cầu riêng, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc trên và đặc biệt xem xét các tham số sau:

Loại đám cháy tiềm tàng cần chữa
 • Loại đám cháy tiềm tàng cần chữa cháy
 • Các nguồn lửa có thể có, để tránh làm đám cháy lan sang các khu vực lân cận
 • Thể tích của nơi cần bảo vệ, để xác định đúng số lượng/khối lượng của vật liệu chữa cháy cần thiết
 • Sự bố trí bên trong và những gì bên trong không gian đó 
 • Bất kỳ chỗ hở nào có thể làm thất thoát sol khí cô đặc dập lửa
 • Số lượng thiết bị hệ thống cần thiết để có thể phân phối nhanh nhất và đồng đều nhất 

Vị trí thích hợp của các thiết bị hệ thống: 

 1. Tránh xa khỏi những chỗ hở như cửa sổ và cửa ra vào
 2. Ở độ cao phù hợp
 3. Không có chướng ngại vật ngăn chặn việc xả chất chữa cháy ra