Modüler Sistem Tasarımı

Riskleri tespit eder. Çözümler tasarlar. Felaketleri önler.
arrow
Toplam Hacim Dolduran ve Ön Mühendisliği Yapılmış Sistem Tasarımı

Toplam Hacim Dolduran ve Ön Mühendisliği Yapılmış Sistem Tasarımı

 1. FirePro sistemleri aşağıda sıralananlar gibi uluslararası standartlara tam uygun şekilde tasarlanmaktadır: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, EN 15276, AS 4487.
 2. FirePro’nun ürettiği elektrikli parçaların, elektronik kontrol ünitelerinin ve aksesuarlarının uygunluğu tamamen onaylanmıştır ve ardışık aktivatör modülleri devre izleme görevini görmektedir.
 3. FirePro yoğunlaştırılmış aerosollü yangın söndürme üniteleri, panelleri ve ardışık aktivatör modülleri ayrı ve bağımsız olarak listelenmektedir. Daha da önemlisi entegre bir sistem olarak onaylanmıştır.
Tasarım İlkelerimiz

Tasarım İlkelerimiz

Yangından korumanın ana hedefi insan hayatını, değerli varlıkları ve çevreyi yangının yıkıcı etkilerinden korumaktır. Kapsamlı yangından koruma derinlemesine risk değerlendirmesi ve ihtiyatlı sistem tasarımı gerektirmektedir.

Entegre bir yangından koruma çözümünün uygulanması yangının önlenmesi ve söndürülmesiyle olduğu kadar yangının yayılmasının önlenmesiyle de alakalıdır. Bunu başarmak için şunlar gibi birçok unsur ve parametre göz önünde bulundurulmaktadır: 

Bina tasarımı:

 • Plan
 • Yapı
 • Acil durumlarda kaçış yolları

Pasif yangından koruma:
Yangına dayanıklı malzemeler (örneğin boyalar, cam), yangına karşı dayanıklılığı artıran yastıklar, yangın damperleri, kapı yayları, bölmelere ayırma, yangın tespiti ve yangın alarmı ve bildirim sistemleri.

Aktif yangından koruma:
Ayrıca dinamiklerin ve yangın sınıflarının çalışılmasını gerektiren yangın baskılama/söndürme sistemleri seçimi.

Önleme:
İnsanları eğitme ve yetiştirme ihtiyacı: 

 • Yangınları önleme
 • Yangın söndürme sisteminin nasıl çalıştığını anlama
 • Yangın sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiğini öğrenme

İhtiyaç duyulan yangın söndürme sistemi tasarlar ve uygularken yukarıda sıraladığımız ilkelere uyuyor ve özellikle aşağıda sıraladığımız parametreleri göz önünde bulunduruyoruz

Mücadele edilecek potansiyel yangınların sınıfları
 • Mücadele edilecek potansiyel yangınların sınıfları
 • Yangının yakınlardaki diğer alanlara yayılmasını önlemek için olası yangın kaynakları
 • Gerekli yangın söndürücü maddenin doğru miktarını/kütlesini belirlemek için kapalı alanın hacmi
 • Alanın iç düzeni ve içeriği
 • Yangın söndürücü yoğunlaştırılmış aerosolün kaybına neden olabilecek olası açıklıklar
 • En hızlı ve eşit dağıtımı sağlamak için gerekli sistem birimlerinin sayısı

Sistem birimlerinin doğru şekilde konumlandırılması:

 1. Pencere ve kapılar gibi her türlü açıklıktan uzak
 2. Doğru yükseklikte
 3. Yangın söndürücü maddenin serbest bir şekilde çıkışını önleyebilecek engellere uzak.