Các phòng ban

Sự kết nối với khách hàng, đối tác và nhà phân phối có ý nghĩa sống còn đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy việc có thể tiếp cận tất cả các phòng ban của FirePro một cách nhanh chóng là điều quan trọng.
arrow

Hỗ trợ phát triển kinh doanh

Hỗ trợ phát triển kinh doanh
contact partner Bộ phận liên lạc

Các kỹ sư Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh điều tra các vấn đề, tìm kiếm giải pháp, giải quyết vấn đề, góp phần cải thiện sản phẩm và đưa khách hàng vượt qua các thách thức.

Nghiên cứu & Phát triển

Nghiên cứu & Phát triển
contact partner Bộ phận liên lạc

Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D), áp dụng phương pháp tiếp cận sự phát triển bền vững của chúng tôi, chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh kỹ thuật liên quan đến sự cải tiến về mặt cơ học và hóa học cho các sản phẩm của chúng tôi.

Sản xuất

Sản xuất
contact partner Bộ phận liên lạc

Các cơ sở sản xuất của chúng tôi sử dụng kết hợp các phương pháp để mang lại sự nhất quán cho mỗi sản phẩm FirePro. Chúng tôi liên tục khám phá các công nghệ mới để cải thiện các quy trình và cho phép đáp ứng nhanh chóng với các thị trường trên toàn cầu.

Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng
contact partner Bộ phận liên lạc
Các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 & ISO 14001 của chúng tôi bổ trợ cho những nỗ lực nội bộ của chúng tôinhằm đáp ứng hoặc vượt cao hơn cả yêu cầu của khách hàng, đồng thời vẫn tuân thủ các yêu cầu về môi trường và luật định.

Kỹ thuật

Kỹ thuật
contact partner Bộ phận liên lạc

Phòng Kỹ thuật hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tư vấn và trợ giúp liên tục trong ngày cho mạng lưới Đối tác trên toàn cầu của FirePro. Sự hỗ trợ được thực hiện qua nhiều cách thức, tùy thuộc vào tình huống.

Phát triển kinh doanh

Phát triển kinh doanh
contact partner Bộ phận liên lạc

Bộ phận Phát triển Kinh doanh có mục đích phát triển mối quan hệ giữa FirePro và các tổ chức Đối tác trên toàn thế giới, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau.

Tiếp thị

Tiếp thị
contact partner Bộ phận liên lạc

Phòng Tiếp thị chịu trách nhiệm bảo vệ và nâng cao thương hiệu FirePro trên toàn cầu, đồng thời truyền đạt giá trị của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tới tất cả các bên liên quan.

Xuất khẩu

Xuất khẩu
contact partner Bộ phận liên lạc

Phòng Xuất khẩu theo dõi chuỗi cung ứng của FirePro, đồng thời phục vụ kịp thời cho các Đối tác và Cộng sự quốc tế, và giao hàng chính xác.

Kế toán

Kế toán
contact partner Bộ phận liên lạc

Phòng Kế toán chịu trách nhiệm về Báo cáo Tài chính và Quản lý, và xử lý thận trọng các vấn đề tài chính của Tập đoàn FirePro.

Nhân sự

Nhân sự
contact partner Bộ phận liên lạc

Bộ phận Nhân sự đang thực hiện nhiệm vụ lựa chọn người giỏi nhất cho mỗi vị trí để tối đa hóa hiệu suất. Bộ phận này cũng liên quan đến các chính sách nội bộ, phúc lợi của nhân viên, đào tạo và phát triển.