VELEX brannslukkingssystem for kjøretøy

FirePros VELEX system for brannslukking av kjøretøy tilbyr branndeteksjon og automatisk eller manuell utløsing av slokkesystemet for beskyttelse av forskjellige typer kjøretøy. Det fungerer ved å detektere motorrommet og umiddelbart utløse et unikt øko-vennlig totrinns slokkesystem (hybrid).

VELEX SYSTEM

1. Kontrollpanel
2. Varmedetekterende kabel(LHD)
3. Rustfritt stålrør med diameter 12 mm
4. Dyser og beskyttelseshetter
5. Sylinder med slokkemiddel
6. Brannsikker kabel
7. Sirene/Flash((valgfritt)
8. Fleksibel strømkilde
9. Beholder med fast aerosolmasse

Ulike  motortyper

 

• Busser / andre kommersielle transportmidler • Gruveutstyr 
• Servicebiler  • Anleggsutstyr  
• Transportkjøretøy • Skogutstyr 
• Brannbiler   • Avfallshåndteringsutstyr  
• Utrykningskjøretøy  • Materiell- og lasthåndtering
• Campingvogner/bobiler • Landbruksutstyr 
Ikke-trykksatt teknologi

VELEX er et patrondrevet system, som består av en sylindrisk tank, fylt med et væskebasert brannslokkingsmiddel, koblet til en beholder med et fast stoff. Trykk i sylinderen opprettes ved aktivering og en påfølgende funksjon som er unik for FirePro-teknologien. Trykkøkningen tvinger patronen til å bevege seg, og distribuerer det slokkevæsken gjennom de nøye plasserte dysene i det beskyttede rommet. På slutten av slokkeprosessen med flytende middel frigjøres også FirePro aerosol for å forbedre slukkingsprosessen.

R-107-sertifisert

Det oppstår brann eller brannrelatert hendelse i hundrevis av busser hvert år. To tredjedeler av disse hendelsene starter i motorrommet og utgjør en alvorlig fare for passasjerene. FirePro VELEX er godkjent og er i samsvar med FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) regulativ nr. 107 (R107), etter å ha bestått tester definert i den spesifikke protokollen. Prosessen inkluderer nøyaktig testing gjennom ulike brannrisikoscenarier.

Godkjent av det føderale transportdirektoratet

VELEX har en typegodkjenning fra det føderale transportdirektoratet (KBA) i Tyskland (107R07/02*0070*00) for brannslukkingssystem for kjøretøy til flere enn åtte passasjerer. KBA bidrar til trafikksikkerhet i Europa og miljøvern både i og utenfor Tyskland.

Miljøvennlig

Det flytende slukningsmidlet som brukes i VELEX er miljøvennlig og biologisk nedbrytbart. I tillegg er den kjemisk stabilt, glykolfri og har riktig konsentrasjon av avanserte korrosjonshemmere. Den kondenserte aerosolen produseres gjennom sublimeringsprosessen av en patentert fastformende forbindelse utviklet med miljøvennlige materialer. Den har null potensial for global oppvarming (GWP) og påvirker ikke ozonlaget(ODP).

Teknologiske fordeler:
Dobbel
slukking
UNECE R107
-sertifisering
Driftstemperatur
til -30 ° C
Produsert i samsvar med ISO 9001: 2015 og ISO14001: 2015
10 års
levetid
Minimalt
vedlikehold

Tilleggsfunksjoner og fordeler

• Kan etterfylles - Enkel og kostnadseffektivt å gjenopprette slokkesystemet

• Løselig i vann - Giftfri og lett å rengjøre etter utløsing av anlegget

• Tilgjengelig i forskjellige størrelser - tilpasses forskjellige utstyr og applikasjoner

• Kan sammenkobles med forskjellige kontrollere - Flere overvåkings- og kontrollalternativer