System Gaśniczy Pojazdu VELEX

System tłumienia ognia w pojeździe VELEX od FirePro oferuje wykrywanie ognia oraz automatyczne lub ręczne tłumienie ognia dla ochrony różnych rodzajów pojazdów. Działa w sposób wykrywania pożaru w komorze silnika i rychłego tłumienia ognia poprzez użycie unikatowego, przyjaznego dla środowiska hybrydowego (podwójnego działania) systemu gaśniczego.

SYSTEM VELEX

1. Panel sterowania
2. Liniowa Czujka Termiczna (LHD)
3. Rury ze stali nierdzewnej o średnicy 12mm
4. Dysze i kołpaki ochronne
5. Butla ze środkiem gaśniczym
6. Kabel ognioodporny
7. Sygnalizator / Latarnia (opcjonalnie)
8. Elastyczna linia zasilania
9. Pojemnik ze substancją stałą

Różne Rodzaje Silników

 

• Autobusy/Autokary • Sprzęt górniczy 
• Ciężarówki serwisowe  • Sprzęt budowlany 
• Pojazdy transportowe   • Sprzęt leśniczy 
• Ciężarówki straży pożarnej  • Urządzenia, stosowane w gospodarce odpadami
• Samochody służb ratunkowych  • Przeładunek towarów i materiałów 
• Pojazdy kempingowe  • Maszyny rolnicze 
Technologia bezciśnieniowa

VELEX jest systemem z pompką tłoczącą, który składa się ze wstępnie przemieszanego płynnego środku gaśniczego, podłączonego do pojemnika, zawierającego stały środek wyładowujący. Ciśnienie w butli powstaje po aktywacji — jest to charakterystyką i zaletą unikalną dla technologii FirePro. Następujący wzrost ciśnienia zmusza bezżerdziową pompkę tłoczącą do ruchu, rozdając płynny środek gaśniczy przez rzetelnie usytuowane wyloty w chronionej obudowie. Po wyładowaniu płynnego środku gaśniczego, wyładowany jest także środek FirePro, który wzmacnia i polepsza proces gaszenia.

Certyfikowany według R-107

Każdego roku setki autobusów napotykają incydenty pożarowe. 2/3 tych incydentów zaczynają się w komorze silnika i stanowią poważne zagrożenie dla pasażerów. FirePro VELEX jest zatwierdzonym systemem, który jest w zgodności z Rozporządzeniem Nr 107 (R107) Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, który pomyślnie przeszedł badania, wyznaczone przez specjalny protokół. Proces przewiduje dokładne testowanie według rozmaitych scenariuszów zagrożenia pożarowego.

Zatwierdzone przez Federalny Organ Transportu Pojazdów Silnikowy

VELEX posiada homologację typu wydaną przez Federalny Organ Transportu Pojazdów Silnikowych (KBA) w Niemczech (107R07/02*0070*00) do stosowania w formie systemu gaśniczego pojazdów wykorzystywanych do przewozu powyżej 8 pasażerów. KBA przyczynia się do bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie i ochrony środowiska w Niemczech oraz innych krajach.

Przyjazny dla środowiska

Płynny środek gaśniczy, wykorzystywany w VELEX jest przyjaznym dla środowiska i ulegający biodegradacji. Co więcej, jest on stabilny chemicznie, nie zawiera glikol i posiada prawidłową koncentrację nowoczesnych inhibitorów korozji. Skondensowany aerozol wyprodukowany jest drogą sublimacji opatentowanej stałej mieszanki kształtującej, która stworzona jest z materiałów, przyjaznych dla środowiska. Zarówno Współczynnik Ocieplenia Globalnego (GWP), jak i Potencjał Niszczenia Warstwy Ozonowej (ODP) są równe zeru.

Zalety technologiczne:
Gaszenie o podwójnym
działaniu
Certyfikowany według
UNECE R107
Minimalna temperatura
działania = -30°C
Wyprodukowany według ISO 9001:2015 &ISO14001;:2015
Czas eksploatacji:
10 lat
Minimalne wymagania serwisowe

Dodatkowe Funkcje i Zalety

• Wielokrotne napełnianie - Łatwe i opłacalne

• Rozpuszczalne w wodzie - Nietoksyczne i łatwe czyszczenie po wyładowaniu

• Dostępny w wielu rozmiarach - Dostosowalny do różnych rodzajów sprzętu i zastosowań

• Dostosowalny do różnych rodzajów sterowników - Kilka opcji kontroli i monitorowania