Thương hiệu & Bằng sáng chế

Chúng tôi tự hào về hình ảnh nhận diện công ty cũng như các nhãn hiệu cấu thành nên thương hiệu FirePro.
arrow

Chúng tôi quảng bá và bảo vệ các nhãn hiệu FirePro và coi chúng là tài sản cốt lõi trong chiến lược của mình.

THƯƠNG HIỆU

WIPO Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18, CH-1211 Geneva, Thụy Sĩ, châu Âu

Được cấp bằng Đăng ký Thương hiệu toàn cầu số 776689, thông qua đại diện được chỉ định của Celanova là “Shield Mark BV" của Hà Lan. Ở Italy, các sản phẩm của chúng tôi được mua bán dưới thương hiệu Aerpro và/hoặc FireBan.