Thương hiệu & Bằng sáng chế

Chúng tôi tự hào về hình ảnh nhận diện công ty cũng như các nhãn hiệu cấu thành nên thương hiệu FirePro.
arrow

Chúng tôi quảng bá và bảo vệ các nhãn hiệu FirePro và coi chúng là tài sản cốt lõi trong chiến lược của mình.

THƯƠNG HIỆU

WIPO Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18, CH-1211 Geneva, Thụy Sĩ, châu Âu

Được cấp bằng Đăng ký Thương hiệu toàn cầu số 776689, thông qua đại diện được chỉ định của Celanova là “Shield Mark BV" của Hà Lan. Ở Italy, các sản phẩm của chúng tôi được mua bán dưới thương hiệu Aerpro và/hoặc FireBan.

Bằng sáng chế
Hệ thống FirePro được bảo vệ bởi một Bằng sáng chế Châu Âu, thuộc sở hữu của: Celanova (Công ty chị em của Hệ thống FirePro).
FirePro House, 6th Floor, 6 Koumandarias Street, 3036 Limassol, P.O.Box 54080, Síp, EU.

Bảo lưu mọi quyền.

Văn phòng cấp bằng sáng chế châu Âu: Munich, Đức: Cấp bằng sáng chế cho Celanova về “Phương pháp chữa cháy và hệ thống chữa cháy”. 

Bằng sáng chế châu Âu số: 0925808

Hệ thống chữa cháy FirePro được bảo vệ bởi Bằng sáng chế của Canada, thuộc sở hữu của: Celanova Limited Canada. Bằng sáng chế: “Phương pháp chữa cháy, hợp chất chữa cháy và hệ thống chữa cháy”.
Bằng sáng chế của Canada số: 2.250.325

Tìm hiểu thêm