Sürdürülebilir gelecek... Şimdi!

İmalat süreçlerimizin ve ürünlerimizin çevreye minimum iz bırakmasını etkin bir şekilde sağlıyoruz. FirePro teknolojisi çevreye ve insanlık için sürdürülebilir bir gelecek sağlamaya özen gösterirken hayatları ve varlıkları korumaktadır.
arrow
Yeşil Kimya

Yeşil Kimya

Yıllar süren Araştırma ve Geliştirme çalışmaları sonucu geliştirilmiş FPC katı bileşeni, herhangi bir piroteknik malzeme içermeyen, doğal olarak var olan ve çevre dostu Potasyum tuzlarını kullanmaktadır. Yeşil Teknolojiye ve Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı AB’den ve dünyanın farklı ülkelerinden almış olduğumuz Sertifikalar, Sıralamalar ve Onaylar tasdik etmektedir.

Ozonu İnceltmeyen Maddeler

Ozonu İnceltmeyen Maddeler

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü, ozonun seyrelmesinden sorumlu maddelerin üretimini aşamalı olarak durdurarak ozon tabakasını korumak için tasarlanmış bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşma 16 Eylül 1987 tarihinde imzalanmış ve 1 Ocak 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sonuç olarak Antarktika’nın üzerinde, ozon tabakasındaki delik yavaşça küçülmektedir.

İnsanlığın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya yönelik çalışmalarımızda Yeşil Teknolojilere yoğunlaştık. FirePro ürünlerimiz kullanım ömürleri dolduğunda ziyan olmadan geri dönüştürülebilen veya yeniden kullanılabilen, çevre dostu malzemelerle imal edilmiştir. 

FirePro ürünlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ürünler aktive edildiğinde çevreye hiçbir şekilde tehlike teşkil etmemelerini sağlamaktadır.
Ozon dostu olan ve kloroflorokarbon içermeyen ürünlerimiz ‘Yeşil Etiket’lidir ve ABD’de EPA-SNAP (Çevre Koruma Ajansı - Önemli Yeni Alternatifler Politikası) Listesi’ndedir.

Küresel Isınmaya Etki Potansiyeli Sıfır

Küresel Isınmaya Etki Potansiyeli Sıfır

Flüorlu gazlar (‘F gazları’) birçok endüstriyel uygulamada kullanılan bir suni gaz grubudur. Atmosferin ozon tabakasına zarar vermediklerinden sıklıkla ozonu incelten maddeler yerine kullanılmaktadır. Ancak F gazları güçlü sera gazları olup küresel ısınmaya karbondioksitten (CO2) 23.000 kata kadar daha fazla etki etmektedir. Ayrıca F gazlarının emisyonu da hızla artmaktadır.


FirePro Yoğunlaştırılmış Aerosollü Yangın Söndürme üniteleri örneğin sülfür heksaflorit SF6, hidrokloroflorokarbonlar, (23, 32, 41, 43-10mee, 125, 134, 134a, 152a, 143, 143a, 227ea, 236cb, 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc gibi) hidroflorokarbonlar ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen yönetmelik (AK) No 842/2006 uyarınca çevreye olan olumsuz etkileri nedeniyle yasaklanmış veya yasaklanma sürecinde olan perfluorokarbonlar (PFC’ler) gibi herhangi bir zararlı kimyasal madde içermez.

Yeşil Politikalar

Yeşil Politikalar

FirePro GEN (Küresel Eko-Etiketleme Ağı) tarafından değerlendirilmiştir ve Yeşil Etiket Sertifikası’nı taşıyabilir. Küresel Eko-Etiketleme Ağı (GEN), ISO 14024 standardında tanımlanan Tip 1 eko-etiketleme örgütleri gibi kâr amacı gütmeyen bir örgüttür. Standartları bir ürün veya hizmetin ömrü boyunca birçok çevresel kriteri ele almaktadır ve en önemlisi, standartlar geliştirme sürecinde şeffaftır ve bağımsız, üçüncü parti doğrulama kullanmaktadır. Amacı ürünlerin eko-etiketlenmesini geliştirmek, teşvik etmek ve iyileştirmektedir. Eko-etiketleme programları dünya çapında güvenilirdir.

ISO Sertifikasyonu

ISO Sertifikasyonu

Her FirePro ürünü kalite yönetimi ve çevresel yönetime ilişkin katı uluslararası standart ve gerekliliklere göre imal edilmektedir.
ISO 14001 sertifikası FirePro olarak organizasyonumuzda çevresel sorunları ele alırken nasıl sistemik bir yaklaşım benimsediğimizi kanıtlamaktadır. ISO 14000 serisindeki en önemli standart olan bu sertifika küçük ve büyük organizasyonların çevresel yönetim sisteminin (EMS) gerekliliklerini belirlemektedir.
DNV GL (üçüncü parti akreditasyon/sertifikasyon kurulu/sicili) tarafından düzenlenen sertifika müşterilerimizin FirePro olarak süreç, ürün ve hizmetlerimizin çevreye minimum iz bırakmasını aktif olarak sağladığımızı bilmelerini ve buna inanmalarını sağlamaktadır. 

Sağlık ve Çevre

FirePro çevre dostudur ve Yeşil Ürün olarak sınıflandırılmaktadır:

  • Ozon Seyreltme Potansiyeli Sıfır
  • Küresel Isınmaya Etki Potansiyeli Sıfır
  • Atmosferdeki Ömrü Göz Ardı Edilebilir
  • EPA SNAP Halon alternatifi olarak listelenmektedir.

Laboratuvar testleri istikrarlı bir şekilde FirePro FPC’nin su, hava, iklim şartları, hayvanlar, bitkiler veya mikro-organizmalar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını göstermektedir. FirePro çevreye ve insanlık için sürdürülebilir bir gelecek sağlamaya özen gösterirken hayatları ve varlıkları korumanın mümkün olduğunu kanıtlamıştır.