Ajoneuvojen VELEX-palontorjuntajärjestelmä

FirePron VELEX ajoneuvon palosuojausjärjestelmä tarjoaa palonilmaisun ja joko automaattisen tai manuaalisen palonsammutuksen erilaisille ajoneuvotyypeille. Se toimii havaitsemalla palon moottoritilassa ja sammuttamalla sen pikaisesti ainutlaatuisella, ympäristöystävällisellä, kaksitehoisella sammutusjärjestelmällä (hybridi).

VELEX-järjestelmä

1. Ohjauspaneeli
2. Lineaarinen lämpökaapeli (LHD)
3. Ruostumattomat teräsputket, halkaisija 12 mm
4. Suuttimet ja suojakorkit
5. sammuteaine (neste)
6. Palonkestävä kaapeli
7. Sireeni/vilkkusireeni (valinnainen)
8. Taipuisa korkeapaineputki
9. sammuteaine (kiinteä)

Erilaiset moottorityypit

 

• Linja-autot • Kaivosajoneuvot 
• Huoltoautot  • Työkoneet 
• Kuljetusajoneuvot  • Metsätalouden laitteet 
• Paloautot  • Jätehuollon laitteet 
• Hälytysajoneuvot  • Raskaan kaluston ajoneuvot 
• Matkailuautot  • Maatalouden kalusto 
Paineeton teknologia

VELEX-järjestelmä toimii männällä, koostuen sylinterinmuotoisesta tankista täynnä esisekoitettua, nestemäistä sammuteainetta, joka on liitettynä kiinteän sammuteaineen säiliöön. Aktivoinnin yhteydessä sylinteriin syntyy painetta – mikä on FirePron ainutlaatuinen ominaisuus ja etu. Paineen kasvu pakottaa varrettoman männän liikkeelle, minkä ansiosta sammutusneste pääsee ulos tarkoin suojakoteloon asetettujen suuttimien läpi. Sammutusnesteen päästämisen lopuksi myös FirePro-ainetta vapautuu sammutustehon parantamiseksi.

R-107-sertifioitu

Joka vuosi satoja linja-autoja syttyy palamaan. Kaksi kolmasosaa näistä tulipaloista alkaa moottoritilasta ja aiheuttaa siten vakavan vaaratilanteen matkustajille. FirePro VELEX on Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) säädöksen nro. 107 (R107) mukaan valmistettu ja hyväksytty, ja se on hyväksytysti läpäissyt tietyn testiprotokollan määrittämät testit. Niihin lukeutuu kattavat testit erilaisissa tulipaloriskin skenaarioissa.

Liittovaltion moottoriajoneuvoliikenneviranomaisen hyväksymä

VELEXillä on Saksan liittovaltion moottoriajoneuvoliikenneviranomaisen (KBA) myöntämä tyyppihyväksyntä (107R07/02*0070*00) palontorjuntajärjestelmänä yli kahdeksan matkustajan kuljettamiseen tarkoitetuissa ajoneuvoissa. KBA edistää liikenneturvallisuutta Euroopassa ja ympäristönsuojelua kaikkialla Saksassa ja sen ulkopuolella.

Ympäristöystävällinen

VELEX-sammutusneste on ympäristöystävällistä ja biohajoavaa. Se on lisäksi kemiallisesti vakaa, glykolivapaa ja sisältää oikean määrän kehittyneitä korroosionestoaineita. Kiinteä sammuteaine valmistetaan patentoidun, kiinteän, ympäristöystävällisistä materiaaleista koostuvan seoksen sublimointiprosessin avulla. Sen ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali (GWP) ja otsonituhopotentiaali (ODP) ovat nolla.

Teknologian edut:
Kaksitehoinen
sammutus
UNECE R-107
-sertifikaatti
Matalin
käyttölämpötila -30 °C
Valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO14001:2015 mukaisesti
10 vuoden
käyttöikä
Vähäinen
huollontarve

Lisäominaisuudet ja -edut

• Uudelleen täytettävissä – helppo ja edullinen palauttaa toimintakuntoon

• Veteen liukeneva – myrkytön ja helppo puhdistaa purkautumisen jälkeen

• Saatavilla eri kokoisina – mukautuu erilaisiin laitteisiin ja käyttötarkoituksiin

• Yhdistettävissä eri keskuslaitteisiin – useita eri seuranta- ja ohjausvaihtoehtoja