Bình chữa cháy kiểu hộp

FP-1200
FP-1200
 • Mô hình
  FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS
 • Kiểu
  N/A (Không áp dụng)
 • Phương pháp kích hoạt
  Nhiệt <br> Điện (Điện áp xung tối thiểu: 1.5 VDC, Dòng điện xung tối thiểu: 0.6 A, Độ dài xung tối thiểu: 0.5 s)
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
 • Trọng lượng toàn phần
  10900 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  1200 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Cửa xả
  1
 • Chiều dài dòng phun
  3.5 m
 • Kích thước
  216 mm x 300 mm x 167 mm
 • Nhiệt độ kích hoạt tự nhiên
  300 ºC
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-2000
FP-2000
 • Mô hình
  FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS
 • Kiểu
  N/A (Không áp dụng)
 • Phương pháp kích hoạt
  Nhiệt <br> Điện (Điện áp xung tối thiểu: 1.5 VDC, Dòng điện xung tối thiểu: 0.6 A, Độ dài xung tối thiểu: 0.5 s)
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
 • Trọng lượng toàn phần
  15500 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  2000 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Cửa xả
  1
 • Chiều dài dòng phun
  3.5 m
 • Kích thước
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Nhiệt độ kích hoạt tự nhiên
  300 °C
 • Loại đám cháy
  EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-3000
FP-3000
 • Mô hình
  FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS
 • Kiểu
  N/A (Không áp dụng)
 • Phương pháp kích hoạt
  Nhiệt <br> Điện (Điện áp xung tối thiểu: 1.5 VDC, Dòng điện xung tối thiểu: 0.6 A, Độ dài xung tối thiểu: 0.5 s)
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
 • Trọng lượng toàn phần
  16300 g
 • Khối lượng hợp chất FPC
  3000 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Cửa xả
  1
 • Chiều dài dòng phun
  4 m
 • Kích thước
  300 mm x 300 mm x 185 mm
 • Nhiệt độ kích hoạt tự nhiên
  300 ºC
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-4200
FP-4200
 • Mô hình
  FP-4200T / FP-4200TS
 • Kiểu
  N/A (Không áp dụng)
 • Phương pháp kích hoạt
  Nhiệt <br> Điện (Điện áp xung tối thiểu: 1.5 VDC, Dòng điện xung tối thiểu: 0.6 A, Độ dài xung tối thiểu: 0.5 s)
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
 • Trọng lượng toàn phần
  25000 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  4200 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  15 - 20 giây
 • Cửa xả
  1
 • Chiều dài dòng phun
  5 m
 • Kích thước
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Nhiệt độ kích hoạt tự nhiên
  300 ºC
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-5700
FP-5700
 • Mô hình
  FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS
 • Kiểu
  N/A (Không áp dụng)
 • Phương pháp kích hoạt
  Nhiệt <br> Điện (Điện áp xung tối thiểu: 1.5 VDC, Dòng điện xung tối thiểu: 0.6 A, Độ dài xung tối thiểu: 0.5 s)
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
 • Trọng lượng toàn phần
  26400g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  5700 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  15 - 20 giây
 • Cửa xả
  1
 • Chiều dài dòng phun
  8.4 m
 • Kích thước
  300 mm x 300 mm x 300 mm
 • Nhiệt độ kích hoạt tự nhiên
  300 ºC
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
Không bị nén bởi áp suất cao
Không bị nén bởi áp suất cao
Có tuổi thọ sản phẩm 15 năm
Có tuổi thọ sản phẩm 15 năm
Không làm suy giảm oxy
Không làm suy giảm oxy
Không chứa HFC
Không chứa HFC
Không chứa CFC
Không chứa CFC
Không làm nóng lên toàn cầu
Không làm nóng lên toàn cầu
Thay thế Halon
Thay thế Halon
Không làm suy giảm tầng ôzôn
Không làm suy giảm tầng ôzôn
Sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 14001 / 9001
Sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 14001 / 9001

Tìm hiểu thêm