Bình chữa cháy hình trụ

FP-20
FP-20
 • Mô hình
  FP-20T / FP-20TH
 • Phương pháp kích hoạt
  • Điện (FP-20T)
  • Nhiệt (FP-20TH)
 • Trọng lượng toàn phần
  310 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  20 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 180 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 32 mm
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM

Thiết kế nhỏ gọn, hiệu quả và tuổi thọ 15 năm của những bình phun chất chữa cháy dạng sol khí này mang lại một lợi thế cạnh tranh. Chúng có thể được sử dụng đơn lẻ để bảo vệ các khu vực kín và nhỏ hoặc kết hợp cho các không gian có kích thước trung bình. Điều này cho phép tạo ra nhiều giải pháp khác nhau trên một loạt các ứng dụng và ngành công nghiệp.

FP-40
FP-40
 • Mô hình
  FP-40T
 • Phương pháp kích hoạt
  • Điện
  • Nhiệt
 • Trọng lượng toàn phần
  585 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  40 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 155 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 51 mm
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-80
FP-80
 • Mô hình
  FP-80T
 • Phương pháp kích hoạt
  • Điện
  • Nhiệt
 • Trọng lượng toàn phần
  830 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  80 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 200 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 51 mm
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-100S
FP-100S
 • Mô hình
  FP-100S
 • Phương pháp kích hoạt
  • Điện
  • Nhiệt
 • Trọng lượng toàn phần
  1370 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  100 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 155 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 84 mm
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-200S
FP-200S
 • Mô hình
  FP-200S
 • Phương pháp kích hoạt
  • Điện
  • Nhiệt
 • Trọng lượng toàn phần
  1840 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  200 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 185 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 84 mm
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-500S
FP-500S
 • Mô hình
  FP-500S
 • Phương pháp kích hoạt
  • Điện
  • Nhiệt
 • Trọng lượng toàn phần
  3340 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  500 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 295 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 84 mm
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
Không bị nén bởi áp suất cao
Không bị nén bởi áp suất cao
Có tuổi thọ sản phẩm 15 năm
Có tuổi thọ sản phẩm 15 năm
Không làm suy giảm oxy
Không làm suy giảm oxy
Không chứa HFC
Không chứa HFC
Không chứa CFC
Không chứa CFC
Không làm nóng lên toàn cầu
Không làm nóng lên toàn cầu
Thay thế Halon
Thay thế Halon
Không làm suy giảm tầng ôzôn
Không làm suy giảm tầng ôzôn
Sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 14001 / 9001
Sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 14001 / 9001