Các ngành công nghiệp & ứng dụng

Các thiết bị FirePro được chế tạo sẵn theo kiểu mô đun sẽ bảo vệ các dự án thông thường và các dự án được thiết kế đặc biệt, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775 và EN 15276.
arrow