Phân phối toàn cầu
Mạng lưới phân phối toàn cầu với các kênh đối tác của FirePro cung cấp những nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để hỗ trợ một cách nhanh chóng và chất lượng tại hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới.
arrow
Kuwait

Kuwait

Protec Kuwait For General Trading Co.
Salwa, Building No. 5,
P.O.33161Block No. 6,
25562, Rumiathya, Kuwait
Tel: +965 99967222
contact partner Liên hệ đối tác
Quay lại Trung Đông & Vùng Vịnh

Tìm hiểu thêm