Tương lai bền vững... Ngay hôm nay!

Chúng tôi luôn chủ động đảm bảo rằng các quy trình sản xuất và sản phẩm của chúng tôi ảnh hưởng tối thiểu lên môi trường. Công nghệ FirePro bảo vệ sự sống và tài sản, đồng thời quan tâm đến môi trường và tương lai bền vững của nhân loại.
arrow
Hóa học xanh

Hóa học xanh

Hợp chất rắn FPC, được phát triển sau nhiều năm nghiên cứu & phát triển, sử dụng muối kali tự nhiên, thân thiện với môi trường, tự nhiên, không chứa vật liệu là nguyên liệu nổ. Sự cống hiến của chúng tôi cho Công nghệ xanh và Bền vững được chứng thực bằng số lượng và chất lượng của các Bằng chứng nhận, Đăng ký và Sự phê duyệt của Liên minh Châu Âu và quốc tế mà chúng tôi đạt được.

Các chất không làm suy giảm tầng ôzôn

Các chất không làm suy giảm tầng ôzôn

Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn là một hiệp ước quốc tế được lập ra để bảo vệ tầng ôzôn, bằng cách loại bỏ việc sản xuất các chất gây ra sự suy giảm ôzôn. Nghị định thư được ký kết vào ngày 16 tháng 9 năm 1987 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1989. Kết quả là lỗ thủng tầng ôzôn phía trên Nam Cực đang nhỏ dần lại.

Trong nỗ lực đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của nhân loại, chúng tôi đã tập trung vào Công nghệ xanh. Các sản phẩm FirePro của chúng tôi được sản xuất từ các vật liệu thân thiện với môi trường. Đến cuối vòng đời hữu ích, chúng có thể được tái chế hoặc tái sử dụng mà không cần vứt bỏ.

Các đặc tính vật lý và hóa học của các sản phẩm FirePro của chúng tôi đảm bảo rằng chúng không gây nguy hiểm cho môi trường khi được kích hoạt. 
Chúng thân thiện với ôzôn và KHÔNG chứa CFC, mang “Nhãn hiệu xanh” và được nêu tên trong danh sách EPA-SNAP (Trương trình trọng điểm các chất thay thế mới) của EPA Hoa Kỳ.

Không làm nóng lên toàn cầu

Không làm nóng lên toàn cầu

Các khí flo hóa (“F-gas”) là một nhóm khí nhân tạo được sử dụng trong một loạt các ứng dụng công nghiệp. Bởi vì chúng không làm hỏng tầng ôzôn trong khí quyển, chúng thường được dùng làm chất thay thế cho các chất làm suy giảm ôzôn. Tuy nhiên, các khí flo hóa là những khí nhà kính mạnh mẽ, với hiệu ứng làm nóng lên toàn cầu cao hơn tới 23,000 lần so với các-bon-ních (CO2), và lượng thải những khí này đang tăng nhanh.


Các thiết bị chữa cháy bằng sol khí tập trung cô đặc của FirePro không chứa bất kỳ chất hóa học độc hại nào, ví dụ: Sulfur Hexafluoride SF6, các Hydrofluorocarbons như HCFC, HFCs (23, 32, 41, 43-10mee, 125, 134, 134a, 152a, 143, 143a, 227ea, 236cb, 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc) và các Perfluorocarbons PFCs đã bị cấm hoặc trong quá trình bị cấm theo quy định (EC) số 842/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu, do tác động tiêu cực của chúng đối với môi trường.

Chính sách xanh

Chính sách xanh

FirePro đã được GEN (Mạng lưới Dán nhãn sinh thái toàn cầu) đánh giá và có thể mang Chứng nhận Nhãn Xanh. Mạng lưới Dán nhãn sinh thái toàn cầu (GEN) là một hiệp hội phi lợi nhuận của các tổ chức dán nhãn sinh thái loại 1 theo định nghĩa của tiêu chuẩn ISO 14024. Các tiêu chuẩn của họ quy định nhiều tiêu chí môi trường trong suốt vòng đời của một sản phẩm hoặc dịch vụ, và quan trọng nhất là họ minh bạch trong quy trình phát triển của mình và sử dụng sự xác minh của bên thứ ba độc lập. Mục đích của nó là để cải thiện, thúc đẩy và phát triển việc dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm và uy tín của các chương trình dán nhãn sinh thái trên toàn thế giới.

Chứng nhận ISO

Chứng nhận ISO

Mỗi sản phẩm FirePro được sản xuất theo các tiêu chuẩn và yêu cầu quốc tế nghiêm ngặt về quản lý chất lượng và môi trường.
Chứng nhận ISO 14001 là bằng chứng rằng tại FirePro chúng tôi áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để xử lý các vấn đề về môi trường trong tổ chức của chúng tôi. Đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong loạt tiêu chuẩn ISO 14000, và nó quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường (EMS) tại các tổ chức từ nhỏ đến lớn.
Được cấp bởi Hiệp hội đăng kiểm và phân hạng quốc tế DNV-GL (bên thứ ba công nhận/cơ quan chứng nhận/nhà đăng ký), chứng nhận này giúp khách hàng của chúng tôi biết và tin tưởng rằng tại FirePro chúng tôi chủ động đảm bảo rằng các quy trình, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để lại tác động tối thiểu lên môi trường. 

Sức khỏe & Môi trường

FirePro thân thiện với môi trường và được phân loại là Sản phẩm xanh:

  • Không làm suy giảm ôzôn
  • Không làm nóng lên toàn cầu
  • Thời gian lưu trong khí quyển không đáng kể
  • Được EPA SNAP liệt kê là phương án thay thế cho Halon

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm luôn chứng minh rằng FPC của FirePro không có tác hại lên nước, không khí, điều kiện khí hậu, động vật, thực vật hoặc vi sinh vật. FirePro đã chứng minh rằng có thể bảo vệ sự sống và tài sản đồng thời quan tâm đến môi trường và một tương lai bền vững cho nhân loại.