Bình chữa cháy hình trụ nhỏ

FP-20
FP-20
 • Mô hình
  FP-20T / FP-20TH*
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
  *FP-20 TH Chỉ kích hoạt bằng nhiệt
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  310 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  20 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 170 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 32 mm
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-40
FP-40
 • Mô hình
  FP-40T
 • Phương pháp kích hoạt
  Nhiệt
  Điện (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  610 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  40 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 145 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 51 mm
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-80
FP-80
 • Mô hình
  FP-80T
 • Phương pháp kích hoạt
  Nhiệt
  Điện (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  870 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  80 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 185 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 51 mm
 • Loại đám cháy
  EN2: A,B,C,F / NFPA 10: A,B,C
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
Không bị nén bởi áp suất cao
Không bị nén bởi áp suất cao
Có tuổi thọ sản phẩm 15 năm
Có tuổi thọ sản phẩm 15 năm
Không làm suy giảm oxy
Không làm suy giảm oxy
Không chứa HFC
Không chứa HFC
Không chứa CFC
Không chứa CFC
Không làm nóng lên toàn cầu
Không làm nóng lên toàn cầu
Thay thế Halon
Thay thế Halon
Không làm suy giảm tầng ôzôn
Không làm suy giảm tầng ôzôn
Sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 14001 / 9001
Sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 14001 / 9001

Tìm hiểu thêm