FirePro Teknolojisi

Teknolojimizin özünde yenilikçi bir bileşenle modüler, etkili ve etkin yangın söndürme sistemleri tasarlıyor ve imal ediyoruz.
arrow

FPC Bileşeni

FirePro sistemleri yıllar süren araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin tepe noktası olan patentli ürünümüz FPC katı bileşenin son jenerasyonunu kullanmaktadır. Aktive edildiğinde FPC katı bileşeni hızla genişleyen, son derece etkili ve etkin yangın söndürücü yoğunlaştırılmış aerosole dönüşmektedir.
Aerosol, dönüşüm sürecinde gelişen momentumu kullanarak korunan alanda eşit şekilde dağılmakta ve yayılmaktadır. Gazlı maddelerin aksine toplam hacim doldurma etkisi korunan alanda/hacimdeki basıncı artırmadan sağlanmaktadır. Yangın söndürme işlemi alevdeki kimyasal zincir reaksiyonların durdurulmasıyla gerçekleşir; geleneksel yangın üçgeninin önerdiği gibi oksijen tüketme ve/veya soğutma yöntemleri kullanılmaz.

FirePro Teknolojisi yangını oksijeni tüketmeden, alevdeki kimyasal reaksiyonları moleküler seviyede önleyerek söndürmektedir.
FirePro’nun Avantajları

Geleneksel yangın söndürücü maddeler yangını aşağıdaki yöntemlerin birini veya birkaçını kullanarak söndürmektedir:

Soğutma: Yangının ısısını emerek ve sıcaklığını düşürerek.

Starvasyon: Yakıt kaynağını keserek veya azaltarak.

Boğma: Oksijeni ortadan kaldırarak veya oksijen seviyesini belli bir seviyenin altına indirerek.

Dönüşüm Süreci
Dönüşüm Süreci

Dönüşüm Süreci

Tipik bir yangında, oksijen mevcutsa atomlar ile kararsız serbest radikal parçaları arasında yoğun bir etkileşim vardır. Bu yanacak yakıt tamamen sona erene kadar devam etmektedir. FirePro yangını esas itibariyle yanma sırasında moleküler seviyede gerçekleşen kimyasal zincir reaksiyonları önleyerek söndürmektedir.

FirePro ünitesi aktive edildiğinde içindeki FPC bileşeni esas olarak potasyum tuzu bazlı K2CO3, H2O (buhar), N2 and CO2 içeren hızla genişleyen yangın söndürücü yoğunlaştırılmış aerosole dönüşmektedir.

Yoğunlaştırılmış aerosolün gaz tipi 3-B özellikleri, korunan hacimde eşit ve hızlı bir şekilde dağılmasını ve yanmanın doğal konveksiyon akımlarına katılmasına olanak sağlamaktadır.


Potasyum tuzlarının birkaç mikron büyüklüğündeki katı partikülleri gerekli yangın söndürücü madde miktarının daha az olmasına neden olarak etkinliği artıran, son derece yüksek yüzey reaksiyon kütlesi oranı sergileyen bir tepkimesiz gazda asılı haldedir.

Yoğunlaştırılmış aerosol aleve ulaşmakta ve alevle reaksiyona girmektedir. Buna bağlı olarak esas itibariyle K2CO3’ün ayrılması sonucu potasyum radikalleri (K*) oluşmaktadır. K*lar alevdeki diğer serbest radikallere (hidroksiller- OH-) bağlanarak KOH gibi stabil ürünler oluşturmaktadır. Bu işlem ortamdaki oksijen içeriğini tüketmeden yangını söndürmektedir. KOH, CO2’nin mevcut olduğu ortamda reaksiyona girmekte ve K2CO3 oluşturmaktadır.

Potasyum karbonatın (K2CO3) katı partikülleri beş mikrondan kısa bir çapa sahiptir ve en az 30 dakika korunan odada/alanda askıda kalarak yangının yeniden tutuşmasını önlemektedir.

Yıllar süren

Yıllar süren Araştırma ve Geliştirme çalışmaları sonucu geliştirilmiş olan FPC katı bileşeni, herhangi bir piroteknik malzeme içermeyen, doğal olarak var olan ve çevre dostu Potasyum tuzlarını kullanmaktadır. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı AB’den ve dünyanın farklı ülkelerinden almış olduğumuz Sertifikalar, Sıralamalar ve Onaylar tasdik etmektedir.

FirePro yangın söndürücü yoğunlaştırılmış aerosol teknolojisi A, B, C ve F sınıfı yangınlara (EN2 Sınıflandırmasına göre) ve A, B ve C sınıfı yangınlara (NFPA10 Sınıflandırmasına göre) uygundur.

EN Sınıflandırması
NFPA Sınıflandırması