Γενική Συμμόρφωση
Η FirePro συμμορφώνεται και επιδιώκει συνεχώς να ευθυγραμμίζεται με τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα εθνικά και διεθνή πιστοποιητικά και συστήματα εγκρίσεων και δοκιμών στη βιομηχανία πυρόσβεσης.
arrow

Πιστοποιητικά Ναυτιλίας

Έγκριση MED
Εγκρίσεις Τύπου από Μέλη IACS
Τοπικές Εγκρίσεις Θαλάσσης