Νέα & Εκδηλώσεις
Published on 08 March 2021

Ευγενική Χορηγια Firex Hellas EE

Η εταιρεία FIREX HELLAS E.E. αποκλειστικός συνεργάτης της FirePro Hellas A.E. σε Μακεδονία και Θράκη, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες πυροπροστασίας του στρατού της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε σε δωρεά συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ FirePro στην ΧΧΙ ΤΘΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Κατά την παράδοση και παραλαβή του συστήματος, το οποίο προστατεύει κρίσιμο εξοπλισμό, παραβρέθηκαν ο κ. Νίκος Στεργίου, ιδιοκτήτης της FIREX HELLAS E.E. και ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανίδης, Ταξίαρχος.

Η FIREX HELLAS E.E. συνεχίζει να εξυπηρετεί, να αναβαθμίζει και να συντηρεί όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βορείου Ελλάδος, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πυρασφάλειας.