Νέα & Εκδηλώσεις
Published on 06 April 2019

Δράση της FirePro Hellas 2019

Η FirePro Hellas διεξήγαγε δύο Σεμινάρια και Παρουσιάσεις τον Φεβρουάριο του 2019. Οι εκδηλωσεις πραγματοποιήθηκαν από τους συνεργάτες της FirePro, «Χανδρινός Πυροδομική» στην Καλαμάτα και «Παναρέτο Ιωσήφ» στην Κέρκυρα.

Η Παρουσίαση και Σεμινάριο FirePro στο ξενοδοχείο Elite Hotel Kalamata πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Μηχανικών Μαγνησίας. Ο Γενικός Διευθυντής της FirePro Hellas, κ. Νικόλαος Αργυρόπουλος και ο Τεχνικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Ζαννάκης, παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω απο την τεχνολογία FirePro σε περισσότερους από 35 Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, οι οποίοι έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον για τις διάφορες εφαρμογές στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους νέους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αερόλυμα.

Στην Κέρκυρα, η Παρουσίαση και Σεμινάριο της FirePro πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τοπικό Επιμελητήριο Μηχανικών στο Corfu Palace Hotel. Στους συμμετέχοντες ήταν μεταξύ άλλων μηχανικοί/μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στους οποίους η τεχνολογία FirePro και οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί για τα συστημάτα κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αερόλυμα παρατέθηκαν λεπτομερώς. Ακολούθησε και στις δυο συναντήσεις, πρακτική επίδειξη της αποτελεσματικότητας και των μοναδικών δυνατοτήτων της τεχνολογίας FirePro, που ενέπνευσαν περαιτέρω συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών. Η FirePro επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη σε όλους τους συνεργάτες της, για την υποστήριξη και τη φιλοξενία τους, όπως ο κ. Παναγιώτης Χανδρινός, ιδιοκτήτης της Πυροδομική, ο κ. Κώστας Μπούρας, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μηχανικών, και ο κ. Πανάρετος Ιωσήφ.

Τέλος, η FirePro ευχαριστεί ιδιαίτερα όλους τους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς και όλους όσους συμμετείχαν ενεργά και επικοδομητικά σε αυτες τις εκδηλώσεις.